savetovanje javne nabavke

Institut za ekonomiju i pravo je kuća koja se bavi pružanjem konsultantskih usluga,  organizacijom savetovanja, seminara, obuka i drugih oblika stručnih skupova, kao i izdavačkom delatnošću u oblastima kao što su javne nabavke, obrazovanje i vaspitanje i budžetsko računovodstvo.

Tokom niza godina održali smo veliki broj akreditovanih i neakreditovanih savetovanja, seminara, konferencija i obuka, a mnogi od naših skupova sada već imaju tradiciju koja traje više decenija. Osnovni koncept naših skupova nije se menjao: teme moraju biti aktuelne, predavači eminentni u svojim oblastima, a na samom skupu moramo da ponudimo rešenje određenog problema ili da se pripremimo za promenu koja dolazi.

Na ovoj strani možete pogledati kako aktuelne skupove koje planiramo da održimo, tako i skupove koje smo održali.

Ko smo mi?

Institut za ekonomiju i pravo je nastao iz potrebe za naučno-stručnom podrškom u javnom sektoru. Još prilikom osnivanja, odlučili smo se na delatan pristup sa jakim fokusom na praktičnu primenu teorijske podloge. Kao primarne oblike rada odabrali smo pružanje konsultantskih usluga u oblastima javnih nabavki i javnih finansija. seminar javne nabavke seminari

Drugi deo čini organizacija naučno-stručnih skupova,a treći izdavačka delatnost. Za nama je više desetina uspešno realizovanih konsultantskih ugovora. Za nama je preko stotinu organizovanih stručnih skupova i obuka. Konačno, za nama je i veliki broj objavljenih stručnih naslova u više izdanja. Tako smo postali ime na koje se u ovim branšama mora ozbiljno računati.

javne nabavke seminari

Naše prednosti

Snaga Instituta za ekonomiju i pravo leži u našem timu. Renomirani stručnjaci u svojim oblastima okupljeni su u našoj kući sa ciljem da njihovo znanje postane dostupno i Vama. Da li je to kroz naša izdanja, savetovanja ili konsultantske usluge, izbor je Vaš. Kada su konsultantske usluge u pitanju, mi vredimo onoliko koliko smo u stanju da rešimo problematičnih situacija. Na skupovima i kroz izdanja naša se vrednost meri pitanjem: koliko smo uspeli da svoje klijente pripremimo za budućnost? savetovanje javne nabavke seminar javne nabavke seminari

Suština našeg rada u smislu stručnih skupova i izdavaštva je da idemo u korak sa aktuelnim pitanjima. Naravno, i da ponudimo rešenja koja su održiva u praksi. Prava podrška u pravo vreme, kvalitetna informacija na pravom mestu, suštinsko razumevanja problema i rešenje koje može da se primeni u svakodnevnom radu samo su neki od principa kojih se držimo u ovim oblastima našeg rada. savetovanje javne nabavke seminar javne nabavke seminari

Sa kime sarađujemo?

Tokom godina uspešnog rada, uspeli smo da ostvarimo saradnju sa svim relevantnim institucijama u oblastima našeg rada. Kada su u pitanu javne nabavke imamo snažnu saradnju sa Kancelarijom za javne nabavke i Komisijom za zaštitu prava. Takođe, aktivno sarađujemo i sa Državnom revizorskom institucijom, kao i sa službama Budžetske inspekcije. seminar javne nabavke seminari

U oblasti obrazovanja i vaspitanja imamo dugogorišnju saradnju sa Ministrstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Uz Ministarstvo. kvalitetno sarađujemo i sa Zavodom za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja. seminar javne nabavke seminari

Naizgled različite, oblasti kojima se bavimo čine jedinstven sistem kome je cilj i svrha da pruži podršku Vašem poslovanju. U kojoj meri i na koji način, to je pitanje Vaših potreba. Fleksibilnost našeg sistema dozvoljava da se o skoro svemu dogovorimo i uskladimo ponudu sa Vašim potrebama. Jedno nema kompromisa oko kvaliteta našeg rada. O tome svedoči spisak ustanova i preduzeća sa kojima smo sarađivali. savetovanje javne nabavke seminar javne nabavke seminari

javne nabavke seminariStručni skupovi

Kada se pomisli na savetovanje javne nabavke su verovatno prvo sa čime nas povezuju naši klijenti. Ipak, uspeli smo da ostavimo i ništa manji trag u oblasti vaspitnog rada i obrazovanju uopšte. Bilo da je u pitanju savetovanje ili seminar javne nabavke jesu jedna od naših osnovnih oblasti delovanja, ali ne i jedina. Na našim skupovima veoma se velika pažnja poklanja kontroli korisnika javnih sredstava. Bilo da korisnika kontroliše Državna revizorska institucija ili Služba budžetske inspekcije, naši iskusni predavači i konsultanti imaju rešenje. seminar javne nabavke seminari

Naše obuke za budžetsko računovodstvo, reviziju ili za službenika za javne nabavke do sada su prozivele čitave generacije sposobnih izvršilaca. Mnogi od njih su i danas u kontaktu sa nama, a saradnja se produbljuje. savetovanje javne nabavke seminar javne nabavke seminari

Izdavačka delatnost

Naša kuća je tokom niza godina dala doprinos oblasti stručne literature brojnim izdanjima. Mnoga od ovih izdanja su jedinstvena u svojoj kategoriji, a verovatno su najpoznatij naši časopisi “Javne nabavke – primena u praksi” i “Prosvetni informator“. Uz časopise, naša knjiga “Javne nabavke u Republici Srbiji” doživela je preko 15 izdanja od 2002. godine. savetovanje javne nabavke seminar javne nabavke seminari

Ekskurzije i nastava u prirodi je naše izdanje u kome se prepliću dve oblasti kojima se bavimo. U nekim prošlim vremenima pitanje javne nabavke ekskurzija bilo je godinama nerešivo. Institut za ekonomiju i pravo je tada, nakon opsežnih konsultacija svih činilaca, izašao sa rešenjem kojim su svi mogli da budu zadovoljni. Što je najvažnije, naše rešenje se pokazalo izvodljivim i održivim u praksi i to tako da se i danas primenjuje.

To nije bila jedinstvena situacija, često smo prednjačili u nalaženju rešenja, a još jedan primer je nabavka električne energije. Nakon liberalizacije tržišta električne energije, mnogi korisnici javnih sredstava su imali problem nabavke. Tada je prvo rešenje koje se pojavilo kao održivo bilo objavljeno u našem časopisu “Javne nabavke – primena u praksi“. seminar javne nabavke seminari

Neke od brošura koje se bave problemima u oblasti obrazovanja i vaspitanja na sličan su način rešavala aktuelne probleme.

Isto je i danas. Seminar ili savetovanje javne nabavke ili oblast obrazovanja i vaspitanja, potpuno je svejedno. Naša kuća će se suočiti sa aktuelnim pitanima i sa našim učesnicima potražiti pravo rešenje. Često se inicijative koje potiču sa naših skupova ili iz naših izdanja nalaze u zakonskim ili podzakonskim rešenjima. Naš tim ostaje posvećen misiji da predvodimo promene umesto da ih nespremni dočekujemo.  seminar javne nabavke savetovanje

Institut za ekonomiju i pravo – prava podrška u pravom trenutku

U kom god obliku da odlučite da sarađujete sa nama jedno je izvesno: u nama ćete pronaći saradnika kome je prava podrška u pravom trenutku primarni cilj, i to na način koji je prilagođen Vašim potrebama. savetovanje javne nabavke  seminar javne nabavke seminari