Kontaktirajte nas

Ukoliko imate bilo kakvo pitanje, slobodno nas kontaktirajte. Naši zaposleni će Vam ubrzo odgovoriti.

Institut za ekonomiju i pravo Vas poziva na seminar kome je centralna tema priprema za izradu godišnjeg finansijskog izveštaja odnosno završnog računa za 2021. godinu. Dodatno, obradićemo pitanje stalnog stručnog usavršavanja i napredovanja u zvanja, noviju praksu budžetske inspekcije i mogućnosti novog zapošljavanja. Neizostavno, tu su i pitanja planiranja javnih nabavki i nabavki na koje se zakon ne primenjuje kao i godišnjeg izveštaja o javnim nabavkama. Priprema godišnjeg finansijskog izveštaja

Seminar je namenjen odgovornim licima kod korisnika javnih sredstava.

Izradi godišnjih finansijskih izveštaja budžetskih korisnika i korisnika sredstava Organizacija za obavezno socijalno osiguranje prethode veoma važni poslovi koji obuhvataju više faza. Od usaglašavanja evidencije i stanja glavne knjige sa dnevnikom glavne knjige, kao i usaglašavanja pomoćnih knjiga sa glavnom knjigom i to pre popisa imovine i obaveza, potom usaglašavanja stanja imovine i obaveza, usaglašavanja stanja finansijskih plasmana, potraživanja i obaveza pa do popisa stanja imovine i obaveza, bavićemo se aktivnostima koje će omogućiti da Vaš godišnji finansijski izveštaj ispuni svoju najvažniju funkciju: da bude verodostojan, ispravan i tačan. Priprema godišnjeg finansijskog izveštaja

Agenda

Utorak, 14-15. decembar 2021.

do 10:00: Dolazak učesnika, prijava, registracija, podela materijala
10:00 Početak rada

10:00 – 10:15
Pero Knežević
Institut za ekonomiju i pravo

Uvodna reč

10:15 – 11:30
Bogoljub Lazarević
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Prikaz novog Pravilnika o stalnom stručnom usavršavanju i napredovanju u zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika

11:30 – 12:00 Kafe pauza

12:00 – 13:30
Mira Minić
Institut za ekonomiju i pravo

Pripreme za izradu godišnjeg finansijskog izveštaja – završnog računa za 2021. godinu

13:30 – 14:30
Pitanja i odgovori

Sreda, 15. decembar 2021.

10:00 Početak rada 

10:00 – 12:00
Nada Pavlović Smolović
Direktor Službe za budžetsku inspekciju Grada Beograda

Novo zapošljavanje
– Zapošljavanje lica na neodređeno vreme i angažovanje lica van radnog odnosa
Novija praksa Budžetske inspekcije

12:00 – 12:30 Kafe pauza

12:30 – 13:30
Bojana Badnjarević, Radmila Cvetićanin
Institut za ekonomiju i pravo

Izrada godišnjeg Plana javnih nabavki i Plana nabavki na koje se zakon ne primenjuje i godišnji izveštaj o javnim nabavkama

13:30 – 14:30
Pitanja i odgovori

14:30 – 15:00 Završetak seminara i podela sertifikata

*Organizator zadržava pravo izmene predavača i rasporeda

Materijal za seminar / vebinar

Časopis “Prosvetni informator” 4/2021,

Prezentacije predavača

Sertifikat o učešću

Organizacija

Učesnici seminara mogu dostaviti svoja pitanja organizatoru i pre seminara, do 13. decembra 2021. godine putem e-maila office@iep.rs, i na ta pitanja će predavači prvo odgovoriti. Priprema godišnjeg finansijskog izveštaja

Kotizacija

Kotizacija za seminar iznosi 12.000,00 RSD po učesniku (PDV je uračunat). Priprema godišnjeg finansijskog izveštaja

Kotizacija za seminar za pretplatnike koji su iskoristili gratis/e iznosi 9.000,00 RSD po učesniku (PDV je uračunat) Priprema godišnjeg finansijskog izveštaja

Kotizacija za pretplatnike koji nisu iskoristili gratis/e: BESPLATNO Priprema godišnjeg finansijskog izveštaja

Priprema godišnjeg finansijskog izveštaja

Lokacija održavanja

Prijatelji savetovanja

Winterhalter 1
Visan 1
Vinarija 1
Tate 1

Elektronska prijava

    Sva polja su obavezna.

    Pogledajte još naših savetovanja i seminara