Priprema godišnjeg finansijskog izveštaja – završnog računa za 2021.
Centar za edukaciju Instituta za ekonomiju i pravo, Beograd
14-15. decembar 2021.

Institut za ekonomiju i pravo Vas poziva na seminar kome je centralna tema priprema za izradu godišnjeg finansijskog izveštaja odnosno završnog računa za 2021. godinu. Dodatno, obradićemo pitanje stalnog stručnog usavršavanja i napredovanja u zvanja, noviju praksu budžetske inspekcije i mogućnosti novog zapošljavanja. Neizostavno, tu su i pitanja planiranja javnih nabavki i nabavki na koje se zakon ne primenjuje kao i godišnjeg izveštaja o javnim nabavkama. Priprema godišnjeg finansijskog izveštaja

Seminar je namenjen odgovornim licima kod korisnika javnih sredstava.

Izradi godišnjih finansijskih izveštaja budžetskih korisnika i korisnika sredstava Organizacija za obavezno socijalno osiguranje prethode veoma važni poslovi koji obuhvataju više faza. Od usaglašavanja evidencije i stanja glavne knjige sa dnevnikom glavne knjige, kao i usaglašavanja pomoćnih knjiga sa glavnom knjigom i to pre popisa imovine i obaveza, potom usaglašavanja stanja imovine i obaveza, usaglašavanja stanja finansijskih plasmana, potraživanja i obaveza pa do popisa stanja imovine i obaveza, bavićemo se aktivnostima koje će omogućiti da Vaš godišnji finansijski izveštaj ispuni svoju najvažniju funkciju: da bude verodostojan, ispravan i tačan. Priprema godišnjeg finansijskog izveštaja

Agenda

Utorak, 14-15. decembar 2021.

do 10:00: Dolazak učesnika, prijava, registracija, podela materijala
10:00 Početak rada

10:00 – 10:15
Pero Knežević
Institut za ekonomiju i pravo

Uvodna reč

10:15 – 11:30
Bogoljub Lazarević
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Prikaz novog Pravilnika o stalnom stručnom usavršavanju i napredovanju u zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika

11:30 – 12:00 Kafe pauza

12:00 – 13:30
Mira Minić
Institut za ekonomiju i pravo

Pripreme za izradu godišnjeg finansijskog izveštaja – završnog računa za 2021. godinu

13:30 – 14:30
Pitanja i odgovori

Sreda, 15. decembar 2021.

10:00 Početak rada 

10:00 – 12:00
Nada Pavlović Smolović
Direktor Službe za budžetsku inspekciju Grada Beograda

Novo zapošljavanje
– Zapošljavanje lica na neodređeno vreme i angažovanje lica van radnog odnosa
Novija praksa Budžetske inspekcije

12:00 – 12:30 Kafe pauza

12:30 – 13:30
Bojana Badnjarević, Radmila Cvetićanin
Institut za ekonomiju i pravo

Izrada godišnjeg Plana javnih nabavki i Plana nabavki na koje se zakon ne primenjuje i godišnji izveštaj o javnim nabavkama

13:30 – 14:30
Pitanja i odgovori

14:30 – 15:00 Završetak seminara i podela sertifikata

*Organizator zadržava pravo izmene predavača i rasporeda

Lokacija održavanja

Prijatelji savetovanja

Winterhalter 1
Visan 1
Vinarija 1
Tate 1

Elektronska prijava

    Sva polja su obavezna.

    Pogledajte još naših savetovanja i seminara