Vaspitni rad u domovima učenika srednjih škola Republike Srbije 10
23-26. septembar 2021.
Vrnjačka BanjaAkreditovana konferencija

30 godina 150x150 1

Institut za ekonomiju i pravo organizuje tradicionalnu akreditovanu dvodnevnu konferenciju posvećenu vaspitnom radu u domovima učenika srednjih škola Republike Srbije. Vaspitni rad u domovima učenika srednjih škola Republike Srbije

Konferencija je namenjena direktorima, sekretarima, vaspitačima, stručnim saradnicima. Vaspitni rad u domovima učenika srednjih škola Republike Srbije

Tradicionalna konferencija Instituta za ekonomiju i pravo se ovoga puta održava u Vrnjačkoj Banji. Vaspitni rad u domovima učenika srednjih škola Republike Srbije

Tematski fokus će ovoga puta biti na prevenciji u borbi protiv bolesti zavisnosti, kao i prevenciji nasilja u ustanovama. Uz pitanja posvećena komunikaciji i toleranciji, posebnu pažnju posvetili smo stručnim saradnicima u domovima učenika.

Kao i uvek do sada, drugi dan će biti posvećen izlaganjima i prezentacijama predavača. Ovaj format omogućava da vaspitači i stručni saradnici predstave primere dobre prakse i na taj način podstaknu svoje kolege na diskusiju i primenu predstavljenih primera u svojim domovima. Vaspitni rad u domovima učenika srednjih škola Republike Srbije

Institut za ekonomiju i pravo će, kao društveno odgovorna kuća, učiniti svaki potreban napor da se ovaj skup održi u uslovima koji ne ugrožavaju zdravlje i bezbednost kako naših učesnika tako i naših najbližih, pre svega iz najugroženijih grupa.

U slučaju nepovoljne epidemiološke situacije u vezi sa COVID-19 virusom, odnosno ukoliko ne budu postojali uslovi za bezbedno i zdravo održavanje skupa, Institut za ekonomiju i pravo će konferenciju ili odložiti ili održati online.

Vaspitni rad u domovima učenika srednjih škola Republike Srbije

Četvrtak, 23. septembar 2021.

19:00 – 21:00 – Dolazak, podela materijala i evidencija učesnika

Vaspitni rad u domovima učenika srednjih škola Republike Srbije

Petak, 24. septembar 2021.

08:00 – 10:00 – Postavljanje postera
10:00 Otvaranje konferencije i uvodna reč

Milutin Đurović
Pomoćnik ministra za učenički i studentski standard i investicije
Marina Hasanović
Rukovodilac grupe za učenički i studentski standard
Uvodna reč

Tematski deo – rad u plenumu

Milan Pekić,
Direktor Kancelarije za borbu protiv droga

I Mesto i uloga prevencije u borbi protiv bolesti zavisnosti u domovima učenika srednjih škola i školama sa domom učenika

Biljana Lajović
Specijalista školske psihologije

II Prevencija nasilja u domovima učenika srednjih škola i školama sa domom učenika
– Postupanje u ustanovi u odgovoru na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje
– Prevencija i zaštita od digitalnog nasilja
– Društveno-korisni odnosno humanitarni rad

Nevena Lovrinčević
Centar za psihološku edukaciju

III Komunikacija i tolerancija

dr Marija Vukelić
Srednjoškolski dom, Novi Sad

IV Stručni saradnici u domovima učenika

14:00 – 15:00 Ručak
16:00 Izlet
18:00 – 20:00 Večera
20:00 – 00:00 Zabavno veče

Vaspitni rad u domovima učenika srednjih škola Republike Srbije

Subota, 25. septembar 2021.

09:00 – Rad u grupama
• Sekcija 1: Adaptacija i učenje
• Sekcija 2: Životne veštine
• Sekcija 3: Život u zajednici

13:00 – 14:00 – Poster prezentacija
14:00 – 15:00 – Evaluacija konferencije: saopštenja koordinatora diskusionih sekcija, diskusija i usvajanje zaključaka.
15:00 – Ručak
20:00 – Svečana večera

Vaspitni rad u domovima učenika srednjih škola Republike Srbije

Nedelja, 26. septembar 2021.

do 09:00 – Doručak i odlazak učesnika

Petak, 24. septembar 2021: 08:00 do 10:00 časova – Postavljanje postera

Subota, 25. septembar 2021: 13:00 do 14:00 časova – Prezentacija postera

Važno: Naziv teme prezentacije (saopštenja, postera, Power Point-a i dr.) mora se prijaviti organizatoru pisanim putem do 17. septembra 2021. godine mejlom na zbornik@iep.rs.
Za postavljanje postera poneti odgovarajući pribor, selotejp i slično.

Ciljevi:
• Popularisati vaspitnu funkciju domova učenika;
• Kroz sažetu evaluaciju definisati rezultate, uspehe i probleme u svakoj oblasti vaspitnog rada u domovima učenika;
• Ostvariti napredak u razmeni informacija i komunikaciji različitih sadržaja i ljudi koji se angažuju u oblasti vaspitnog rada u domovima učenika;

Osnovni elementi koje treba da sadrži svaka prezentacija su:
Tema, metod, ciljna grupa, efekti, rezultati, aktivnosti, dileme, teškoće, rešavanje problema, otvorena pitanja

• Poželjno je da svaka ustanova sačini barem jednu prezentaciju, i uz nju prospekte, fotokopije same prezentacije ustanove ili nečeg sličnog što bi se moglo podeliti prisutnim učesnicima i medijima.
• Prednost u izboru sadržaja imaju prezentacije koje se bave konkretnom temom iz pojedinačne oblasti vaspitnog rada.

Teme: (Iz oblasti vaspitnog rada)
• Segment života i rada u domovima učenika
• Organizovanje aktivnosti
• Sadržaji, programi
• Manifestacije
• Metode, oblici sredstva
• Veličina postera treba da bude 70 X 100 cm.
• Ideje o prezentaciji (audio i video zapisi i sl.) moguće je realizovati u dogovoru sa organizatorom do 17. septembra 2021. godine.

Uputstvo za pripremu radova za Zbornik možete pogledati ovde

*Organizator zadržava pravo izmene predavača i rasporeda

Lokacija održavanja

Elektronska prijava

    Sva polja su obavezna.

    Pogledajte još naših savetovanja i seminara