Znanjem protiv zloupotrebe droga
Akreditovani seminar

Institut za ekonomiju i pravo organizuje seminar posvećen mestu i ulozi prevencije u borbi protiv narkomanije. Naši predavači imaju izuzetno iskustvo u ovoj oblasti. Seminar je akreditovan kao oblik stručnog usavršavanja u katalogu Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja pod brojem 62. akreditovani seminari za nastavnike

Opšti cilj ovog skupa je podizanje svesti i unapređivanje znanja zaposlenih u ustanovama obrazovno-vaspitnog sistema o zloupotrebama droga, posledicama i jačanje njihovih kapaciteta za preventivni rad sa učenicima. akreditovani seminari za nastavnike

Specifični ciljevi:

– Unapređivanje znanja zaposlenih o najčešće korišćenim drogama, vrstama droga i njihovim karakteristikama
– Informisanje o situaciji u Srbiji i njenoj poziciji na globalnom nivou
– Unapređivanje znanja o krarakteristikama ponašanja osoba koja koriste različite droge
– Osposoblјavanje zaposlenih da prepoznaju učenika pod dejstvom droga; pružanje odgovarajuće pomoć učeniku koje je pod dejstvom droga i pravilno postupanje.
– Razbijanje predrasuda o važnim temama u ovoj oblasti:kako se ulazi u svet zavisnosti i druga. akreditovani seminari za nastavnike
– Osposoblјavanje zaposlenih za odgovarajuće planiranje i sprovođenje preventivnih aktivnosti u ustanovi protiv zloupotrebe droga. akreditovani seminari za nastavnike

Agenda

Znanjem protiv zlouptorebe droga

Biljana Lajović, Milan Pekić, Bogoljub Lazarević
1. Ključni pojmovi i informacije o najčešće korišćenim drogama
120 minuta

Značaj teme, utvrđivanje informisanosti učesnika obuke o drogama; klјučni pojmovi i informacije o najčešće korišćenim drogama, sintetičke droge, ispravna terminologija/pps-droge, vrste droga i karakteristike, pozicija Srbije na globalnom nivou,prikaz istraživanja

 

Biljana Lajović, Milan Pekić, Bogoljub Lazarević
2. Rizici i prepoznavanje različitih simptoma koje izazivaju droge kod korisnika
110 minuta

Rizične grupe, rizična ponašanja, opasnost od ulaska u svet kriminala, karakteristike ponašanja osoba koje koriste različite  droge,  kako da pružiti odgovarajuću  pomoć učeniku koje je pod dejstvom droga.

 

Biljana Lajović, Milan Pekić, Bogoljub Lazarević
3. Dileme, strahovi, zablude i postupanja u situacijama zloupotrebe droga
110 minuta

Najčešće dileme/predrasude – kako se ulazi u svet zavisnosti, narkomanija bolest ili kriminal itd? Razlika između straha od droga i opreza; uticaj neinformisanosti i neznanja na ponašanje u prevenciji; postupanje u ustanovi

 

Biljana Lajović, Milan Pekić, Bogoljub Lazarević
4. Izrada planova aktivnosti za preventivni rad u ustanovi
140 minuta

Popunjavanje upitnika za samoprocenu znanja, razgovor o rezulatatima.
Resursi ustanove za rad na prevenciji-organi i tela u ustanovi koji mogu da budu uklјučeni za rad na prevenciji zloupotrebe droga, na koji način, aktivnosti, akcije za naredni period.

Organizator zadržava pravo izmene predavača i rasporeda

Predavači

Slike predavaca Biljana Lajovic 150x150 1

Biljana Lajović
Specijalista školske psihologije

Slike predavaca MIlan Pekic 150x150 1

Milan Pekić
Direktor Kancelarije za borbu protiv droga

Slike predavaca Bogoljub Lazarevic 150x150 1

Bogoljub Lazarević
Ministarstvo prosvete

Organizacija

Trajanje seminara i broj bodova:
Seminar traje jedan dan i nosi osam bodova.  akreditovani seminari za nastavnike

Cena:
Cena seminara iznosi 4.000,00 RSD po učesniku.
U cenu je uključeno: nadoknada za realizatore obuke, priprema materijala i radni materijal za učesnike i putni troškovi realizatora. akreditovani seminari za nastavnike

Prijava:
Učešće se prijavljuje na priloženoj prijavi, mejlom na office@iep.rs. Detaljnije informacije o skupu možete dobiti telefonom na 011 655 76 31, 011 655 76 32, 011 655 76 33, 065 8019 552 ili mejlom na office@iep.rs. akreditovani seminari za nastavnike

Elektronska prijava

    Sva polja su obavezna.

    Pogledajte još naših savetovanja i seminara