Javne nabavke u Republici Srbiji
Centar za edukaciju Instituta za ekonomiju i pravo, Beograd
22. decembar 2021.

Javne nabavke u Republici Srbiji

Institut za ekonomiju i pravo Vas poziva na seminar / vebinar kome su centralna tema javne nabavke u Republici Srbiji sa posebnim akcentom na planiranje javnih nabavki i nabavki na koje se Zakon ne primenjuje, kao i na ugovore o javnim nabavkama. Javne nabavke u Republici Srbiji

Seminar je namenjen odgovornim licima kod korisnika javnih sredstava. Javne nabavke u Republici Srbiji

Plan javnih nabavki i plan nabavki na koje se Zakon ne primenjuje su važna dokumenta kojima se opredeljuje trošenje sredstava i određuje dinamika nabavki, što je preduslov neometanog obavljanja delatnosti svih korisnika budžetskih sredstava. Ne manje važan deo čini i godišnji izveštaj o javnim nabavkama. Imajući u vidu važnost ovih temeljnih dokumenata, prvi deo našeg seminara / vebinara posvetili smo ovoj temi. Javne nabavke u Republici Srbiji

U nastavku ćemo se baviti pitanjem ugovora o javnoj nabavci i naročito izmenama tih ugovora, ali i kriterijumima za izbor privrednog subjekta i dodelom ugovora. Javne nabavke u Republici Srbiji

Agenda

Sreda, 22. decembar 2021.

do 10:00: Dolazak učesnika, prijava, registracija, podela materijala
10:00 Početak rada

10:00 – 10:15
Miloš Knežević
Institut za ekonomiju i pravo

Uvodna reč

10:15 – 11:30
Sandra Damčević
Direktor Kancelarije za javne nabavke

Ivana Đenić
Zamenik direktora Kancelarije za javne nabavke
Izrada godišnjeg Plana javnih nabavki i Plana nabavki na koje se zakon ne primenjuje i godišnji izveštaj o javnim nabavkama

11:30 – 12:00 Kafe pauza

12:00 – 12:45
Sandra Damčević
Direktor Kancelarije za javne nabavke

Ivana Đenić
Zamenik direktora Kancelarije za javne nabavke

Izmena ugovora o javnoj nabavci

12:45 – 13:30
Sandra Damčević
Direktor Kancelarije za javne nabavke

Ivana Đenić
Zamenik direktora Kancelarije za javne nabavke

Kriterijumi za kvalitativni izbor privrednog subjekta i dodela ugovora

13:30 – 14:30
Pitanja i odgovori

14:30 – 15:00
Završetak seminara i podela sertifikata

*Organizator zadržava pravo izmene predavača i rasporeda

Lokacija održavanja

Prijatelji savetovanja

Winterhalter 1
Visan 1
Vinarija 1
Tate 1

Elektronska prijava

    Sva polja su obavezna.

    Pogledajte još naših savetovanja i seminara