Finansijsko upravljanje i kontrola

Institut za ekonomiju i pravo organizuje seminar – vebinar posvećen finansijskom upravljanju i kontroli. Finansijsko upravljanje i kontrola

Seminar je namenjen: Odgovornim licima kod korisnika javnih sredstava.

Republika Srbija opredeljujući se za proces evropskih integracija ima obavezu da kroz predpristupne pregovore, obezbedi izgradnju efikasnog sistema finansijskog upravljanja i kontrole. Zakon o Budžetskom sistemu RS, član 81. (“Službeni glasnik RS” br.99/11 i 113/17) predviđa da su SVI korisnici javnih sredstava obavezni da uspostave sistem finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru.

Pravilnikom o zajedničkim kriterijumima i standardima za uspostavljanje, funkcionisanje i izveštavanje o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru (“Službeni glasnik RS” br. 89/2019) propisuju se zajednički kriterijumi i standardi za uspostavljanje, funkcionisanje i izveštavanje o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole kod korisnika javnih sredstava.

Primarna odgovornost za uspostavljanje, održavanje i redovno ažuriranje sistema finansijskog upravljanja i kontrole, je na rukovodiocu korisnika javnih sredstava (Službeni glasnik RS” 113/17 i 89/2019). Rukovodilac budžetskog korisnika je „prva i zadnja karika u lancu odgovornosti“ – međutim „lanac odgovornosti“ čine svi rukovodioci unutar organizacione strukture.

Član 18. Pravilnika (“Službeni glasnik RS” br. 89/2019) definiše upravljanje nepravilnostima kao bitan deo upravljačke odgovornosti i jedan od ključnih delova sistema finansijskog upravljanja i kontrole.

Najvažniji mehanizam izveštavanja o funkcionisanju sistema Finansijskog upravljanja i kontrole i transparentnosti javne uprave predstavlja predaja Godišnjeg izveštaja (GIFUK) – do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu. Finansijsko upravljanje i kontrola

Novina Pravilnika (“Službeni glasnik RS” br. 89/2019) je Član 20. koji će se primenjivati od 1. januara 2021. godine kojim se rukovodilac korisnika javnih sredstava obavezuje na potpisivanje izjave o internim kontrolama kojom potvrđuje nivo usklađenosti finansijskog upravljanja i kontrole u odnosu na međunarodne standarde interne kontrole. Finansijsko upravljanje i kontrola

Agenda

Četvrtak, 26. maj 2022.

od 09:00 Prijava učesnika na sistem
10:00 Početak rada

10:00 – 10:10
Pero Knežević
Institut za ekonomiju i pravo
Uvodna reč

10:10 – 11:30
Snežana Maksimović
Institut za ekonomiju i pravo
Finansijsko upravljanje i kontrola
– Definisanje, svrha i obeležja kvalitetno uspostavljenog sistema FUK-a
– Zakoni i drugi propisi kojima se uređuje FUK
– Usklađenost sa „COSO“ okvirom
– Planiranje aktivnosti za razvoj sistema FUK-a
– Metodološki okvir za sprovođenje FUK-a

11:30 – 12:00 Pauza

12:00 – 13:30
Snežana Maksimović
Institut za ekonomiju i pravo
Finansijsko upravljanje i kontrola
– Specifikacija pripreme knjige procesa
– Strategija upravljanja rizicima
– Smernice za upravljanje nepravilnostima
– Ažuriranje uspostavljenog sistema FUK-a

13:30 – 14:00
Snežana Maksimović
Institut za ekonomiju i pravo
Pitanja i odgovori

*Organizator zadržava pravo izmene predavača i rasporeda

Lokacija održavanja

Prijatelji savetovanja

Winterhalter 1
Visan 1
Vinarija 1
Tate 1

Elektronska prijava

    Sva polja su obavezna.

    Pogledajte još naših savetovanja i seminara