Javne finansije u Republici Srbiji
4-7. decembar 2022.
Hotel “Zlatibor Mountain Resort & Spa”, Zlatibor

Institut za ekonomiju i pravo Vas poziva na seminar i vebinar koji je posvećen javnim nabavkama, finansiranju korisnika javnih sredstava kao i kontroli trošenja javnih sredstava. Seminar javne nabavke 2022

Seminar / vebinar je namenjen svim zaposlenim licima u sektoru korisnika javnih sredstava.

Seminar javne nabavke 2022

Agenda

Nedelja, 4. decembar 2022.

od 16.00: Dolazak učesnika, prijava u hotel
16.00 – 20.00: Registracija učesnika, podela materijala
18.00 – 20.00: Večera
20.00 – 22.00: Koktel dobrodošlice

Ponedeljak, 5. decembar 2022.

08.00 – 10.00: Doručak
08.00 – 10.00: Registracija učesnika, podela materijala
10.00 Početak rada

10.00 – 10.30
Dejan Milovanović, Posebni savetnik ministra prosvete – Ministarstvo prosvete Republike Srbije
Nenad Radić, Sekretar sekretarijata za obrazovanje i dečju zaštitu grada Beograda
Miloš Knežević, Izvršni direktor, Institut za ekonomiju i pravo Srbija
Draško Trninić, Izvršni direktor, Institut za ekonomiju i pravo Crna Gora
Pozdravna reč

10.30 – 11.30
Sandra Damčević, Direktor Kancelarije za javne nabavke
Ivana Đenić, Zamenik direktora kancelarije za javne nabavke
Praksa Kancelarije za javne nabavke
– Ugovor o javnoj nabavci: izmena ugovora
– Godišnji plan javnih nabavki

11.30 – 12.30
Nada Pavlović Smolović, Institut za ekonomiju i pravo
Finansijska kontrola korisnika javnih sredstava – primeri najčešćih grešaka iz prakse

12.30 – 13.00: Kafe pauza, osveženje

SALA 2

13.00 – 14.00
Sandra Damčević, Direktor Kancelarije za javne nabavke
Ivana Đenić, Zamenik direktora kancelarije za javne nabavke
Praksa Kancelarije za javne nabavke
– Mišljena, stavovi i praksa Kancelarije za javne nabavke

14.00 – 15.00
Nada Pavlović Smolović, Institut za ekonomiju i pravo
Finansijska kontrola korisnika javnih sredstava – primeri najčešćih grešaka iz prakse

15.00 – 16.00: Ručak

16.00 – 17.00
Miloš Knežević, Bojana Badnjarević, Radmila Cvetićanin, Igor Marton, Institut za ekonomiju i pravo
Radionica: Izrada godišnjeg plana javnih nabavki i plana nabavki na koje se Zakon ne primenjuje za 2023. godinu

17.00 – 17.30
Pitanja i odgovori

18.00 – 20.00: Večera
20.00 – 00.00: Zabavno/muzičko veče

Utorak, 6. decembar 2022.

08.00 – 10.00: Doručak
10.00: Početak rada

10.00 – 11.00
Sandra Damčević, Direktor Kancelarije za javne nabavke
Ivana Đenić, Zamenik direktora kancelarije za javne nabavke
Praksa Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki

11.00 – 12.00
dr Duško Pejović, Generalni državni revizor
Praksa Državne revizorske institucije
– Priprema za izradu završnog računa
– Popis

12:00 – 12:30: Kafe pauza, osveženje

SALA 2

12.30 – 13.00
dr Duško Pejović, Generalni državni revizor
Praksa Državne revizorske institucije
– Javne nabavke

13.00 – 14.00
Miloš Knežević, Bojana Badnjarević, Radmila Cvetićanin, Igor Marton, Institut za ekonomiju i pravo
Zelene javne nabavke u Republici Srbiji

14.00 – 15.00
Miloš Knežević, Bojana Badnjarević, Radmila Cvetićanin, Igor Marton, Institut za ekonomiju i pravo
Radionica: Sistem dinamičke nabavke i elektronski katalog – primer postupka

15.00 – 15.30: Završetak seminara, dodela sertifikata
15.30 – 16.30: Ručak
20.00 – 00.00: Svečana večera

Sreda, 7. decembar 2022.

08.00 – 10.00: Doručak
do 10.00: Odjava učesnika

*Organizator zadržava pravo izmene predavača i rasporeda

Lokacija održavanja

Prijatelji savetovanja

Winterhalter 1
Vinarija 1
Tate 1

Elektronska prijava

    Sva polja su obavezna.

    Pogledajte još naših savetovanja i seminara