Javne nabavke u Republici Srbiji
– Primena, kontrola i praksa
Hotel “Vrnjačke terme”, Vrnjačka Banja
13-16. april 2022.

seminar javne nabavke

Institut za ekonomiju i pravo Vas poziva na savetovanje koje je posvećeno novinama u oblasti javnih nabavki kao i kontroli trošenja budžetskih sredstava od strane budžetske inspekcije i Državne revizorske institucije. seminar javne nabavke

Savetovanje je namenjeno svim zaposlenim licima u sektoru korisnika javnih sredstava. seminar javne nabavke

Centralna tema našeg seminara odnosno vebinara su javne nabavke u Republici Srbiji. Oblast javnih nabavki podelili smo na tri aspekta: primena, kontrola i praksa. U skladu sa tim odabrali smo predavače koji svakako spadaju u najpozvanije da o ovim temama kompetentno govore, kao i da Vam odgovorima na pitanja i savetima pomognu u svim nedoumicama i poteškoćama koje imate u poslovanju. seminar javne nabavke

U dogovoru sa našim eminentnim predavačima odabrali smo teme koje obrađuju najčešće greške i nepravilnosti odnosno delove sistema javnih nabavki za koje se u praksi pokazalo da su potrebna dalja pojašnjena. seminar javne nabavke

Agenda

Sreda 13. april.2022.

od 14:00: Dolazak učesnika, prijava u hotel
14:00 – 20:00: Registracija učesnika i podela materijala
19:00 – 21:00: Večera

Četvrtak 14. april 2022.

07:00 – 10:00: Doručak
10:00: Početak rada

10:00 – 10:15
Miloš Knežević
Institut za ekonomiju i pravo

Početak rada, pozdravna reč

10:15 – 11:45
Hana Hukić
Predsednik Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki

Praksa i primeri iz prakse Republičke komisije za zaštitu prava

11:45 – 12:15: Kafe pauza, osveženje

12:15 – 12:45
Ivana Đenić
Zamenik direktora kancelarije za javne nabavke

Nabavke na koje se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje

12:45 – 13:15
Sandra Damčević
Direktor Kancelarije za javne nabavke

Pregovarački postupak

13:15 – 13:45
Ivana Đenić
Zamenik direktora kancelarije za javne nabavke

Kriterijumi za kvalitativni izbor privrednog subjekta

13:45 – 14:00: Pauza

14:00 – 15:00
Hana Hukić, Sandra Damčević, Ivana Đenić
Konsultacije, pitanja i odgovori
(individualni/grupni razgovori sa predavačima po temama)

15:00 – 16:00: Ručak
19:00 – 21:00: Večera

Petak, 15. april 2022.

07:00 – 10:00: Doručak
10:00 Početak rada

10:00 – 11:30
Dr Duško Pejović
Generalni državni revizor
Stojanka Milovanović
Vrhovni državni revizor

Praksa Državne revizorske institucije
– Finansijski izveštaji
– Zarade
– Javne nabavke
– Zaključci i preporuke – iskustva iz prakse

11:30 – 12:00: Kafe pauza, osveženje

12:00 – 12:30
Sandra Damčević
Direktor Kancelarije za javne nabavke

Kriterijumi za dodelu ugovora

12:30 – 13:00
Sandra Damčević
Direktor Kancelarije za javne nabavke

Izmena ugovora o javnoj nabavci

13:00 – 13:30
Ivana Đenić
Zamenik direktora kancelarije za javne nabavke

Nedoumice u vezi sa primenom ZJN u praksi – mišljenja Kancelarije za javne nabavke

13:30 – 13:45: Pauza

13:45 – 15:15
Nada Pavlović Smolović
Direktor Službe za budžetsku inspekciju Grada Beograda

Utvrđene nepravilnosti u primeni Zakona o javnim nabavkama

15:15 – 16:00
Dr Duško Pejović, Stojanka Milovanović, Sandra Damčević Nada Pavlović Smolović Ivana Đenić
Konsultacije, pitanja i odgovori
(individualni/grupni razgovori sa predavačima po temama)

16:00 – 16:15: Dodela sertifikata, završetak savetovanja
16:15 – 17:00: Ručak
20:00 – 00:00: Svečana večera

Subota, 16. april 2022.

07:00 – 10:00: Doručak
Do 11:00: Odjava učesnika

*Organizator zadržava pravo izmene predavača i rasporeda

Materijal za savetovanje

Časopis “Javne nabavke – primena u praksi” 2/2022 u kome su obrađene teme sa ovog savetovanja

Reklamni materijal Aktuelnosti u ustanovama obrazovanja i vaspitanja 2021

Sertifikat o učešću Aktuelnosti u ustanovama obrazovanja i vaspitanja 2021

Prezentacije predavača Aktuelnosti u ustanovama obrazovanja i vaspitanja 2021

Lokacija održavanja

Prijatelji savetovanja

Winterhalter 1
Visan 1
Vinarija 1
Tate 1

Elektronska prijava

    Sva polja su obavezna.

    Pogledajte još naših savetovanja i seminara