Aktuelnosti u ustanovama obrazovanja i vaspitanja
16. april 2021.
Vebinar

Institut za ekonomiju i pravo organizuje vebinar kome su tema aktuelnosti u ustanovama obrazovanja i vaspitanja. Brojne novine u radu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, predškolsko i osnovno obrazovanje, dualno i preduzetničko obrazovanje biće fokus ovog vebinara. Takođe, u jednom od blokova obradićemo i javne nabavke u ustanovama obrazovanja i vaspitanja sa posebnim akcentom na praktičnu primernu Zakona o javnim nabavkama i najčešće utvrđene nepravilnosti.

Cilj vebinara je da zajednički prođemo kroz novine i aktuelnosti u sistemu obrazovanja i vaspitanja, kao i kroz pitanja u vezi sa javnim nabavkama, odgovorimo na sva Vaša pitanja i dileme kao i da stvorimo uslove da ubuduće nemate dilemu da li sve radite kako je propisano. Aktuelnosti u ustanovama obrazovanja i vaspitanja

Vebinar je namenjen direktorima, sekretarima, šefovima računovodstva kao i službenicima za javne nabavke u ustanovama obrazovanja i vaspitanja.

Uz naše eminentne predavače imaćemo sjajnu priliku da prođemo kroz aktuelnosti i novine u sistemu obrazovanja i vaspitanja koji i inače važi za veoma dinamičan sistem. U uslovima pandemije još i više jer se pred obrazovanje i vaspitanje postavljaju novi zadaci. Aktuelnosti u ustanovama obrazovanja i vaspitanja

Ceneći posebnost različitih nivoa obrazovanja u sistemu, trudili smo se da uz aktuelnosti i novine koje se odnose na sve činioce sistema posebno fokusiramo predškolsko i osnovno obrazovanje kao i dualno i preduzetničko obrazovanje. Aktuelnosti u ustanovama obrazovanja i vaspitanja

Specifičnost izazova u obrazovanju i vaspitanju se reflektuje i na javne nabavke tako da smo ovom segmentu rada ustanova obrazovanja i vaspitanja posvetili poseban blok. Aktuelnosti u ustanovama obrazovanja i vaspitanja

Agenda

Petak, 16. april 2021.

od 09:00 Prijava učesnika na sistem

10:00 – 10:10
Miloš Knežević, Institut za ekonomiju i pravo
Početak rada – uvodna reč, prezentacija Instituta za Ekonomiju i pravo

10:10 – 11:00
Zoran Kasalović, Državni sekretar u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Aktuelnosti i novine u radu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

11:00 – 12:00
dr Milan Pašić, Pomoćnik ministra za predškolsko i osnovno obrazovanje i vaspitanje u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Predškolsko i osnovno obrazovanje i vaspitanje u Republici Srbiji – aktuelnosti i novine

12:00 – 13:00
prof. dr Gabrijela Grujić, Pomoćnik ministra za dualno i preduzetničko obrazovanje i vaspitanje
Dualno i preduzetničko obrazovanje i vaspitanje – aktuelnosti i novine

13:00 – 14:00
Branislav Cvetković, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Zakon o javnim nabavkama u ustanovama obrazovanja i vaspitanja – primena u praksi
Utvrđene nepravilnosti u postupcima javnih nabavki u ustanovama obrazovanja i vaspitanja Pitanja i odgovori

14:00 – 14:30
Pitanja i odgovori

*Organizator zadržava pravo izmene predavača i rasporeda

homepage buducnost backround 5
JAVNE NABAVKE - PRIMENA U PRAKSI
Časopis Javne nabavke – primena u praksi je nastao je kao odgovor na potrebe naručilaca i ponuđača u praktičnoj primeni Zakona o javnim nabavkama. Javne nabavke su oblast kojom se Institut za ekonomiju i pravo bavi još od 2002. godine, odnosno od prvog Zakona o javnim nabavkama koji je donet u Republici Srbiji. Godine iskustva u praktičnoj primeni kroz naše kosultantske usluge, kao i stalno praćenje promena u sistemu javnih nabavki kroz naše stručne skupove, učinile su ovaj časopis prestižnim izdanjem u okvirima stručne literature.
Saznajte više jnpup flip 1
homepage buducnost backround 5
PROSVETNI INFORMATOR
Časopis “Prosvetni informator” nastao je sa idejom da kroz praćenje aktuelnosti u sistemu obrazovanja i vaspitanja, dakle jednog sistema koji se stalno menja i prilagođava novim okolnostima, omogući svima koji učestvuju u procesu obrazovanja i vaspitanja da te promene i isprate, ali i sa željom da ostavi trag o genezi ovog sistema onima koji će tek postati deo ovog vitalnog sistema.
Saznajte više pi flip 1
homepage buducnost backround 5
NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA
Novi Zakon o javnim nabavkama ima za primarni cilj usklađivanje sa odredbama novih direktiva EU. Direktive imaju za cilј povećanje transparentnosti i fleksibilnosti postupaka javne nabavke, smanjenje administrativnog tereta korišćenjem elektronskih sredstava i načinom dokazivanja kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta (Izjava o ispunjenosti kriterijuma na standardnom obrascu umesto potvrde koje izdaju nadležni organi).
Saznajte više ZJN 2020 knjiga 1
homepage buducnost backround 5
EKSKURZIJE I NASTAVA U PRIRODI
Pred vama je treće izdanje priručnika posvećenog, stalnoj i teško zaobilaznoj temi ekskurzija i nastave u prirodi. Kao i prethodna izdanja i ovo uzdanje je nastalo kao posledica normativnog uređivanja ove oblasti obrazovanja i vaspitanja. Donošenje novih pravilnika o ekskurziji i nastavi u prirodi samo su povod da se ponovo pozabavimo ovom temom. I da pokušamo da vam na što jednostavniji način prikažemo sve novine koje oni donose. Takođe ćemo vam dati neke od instrukcija u vezi sa finansijskim obavezama škole pri organizaciji i realizaciji ekskurzije i nastave u prirodi. Tu su i neki primeri vršenja javne nabavke za ovu vrstu usluge.
Saznajte više ekskurzije knjiga 1
homepage buducnost backround 5
DRUŠTVENO-KORISNI ODNOSNO
HUMANITARNI RAD U USTANOVAMA
OBRAZOVANJA I VASPITANJA
Istraživanja, kao i raznovrsna iskustva iz prakse ukazuju da same ocene iz vladanja, kao i različite vaspitne i vaspitno-disciplinske mere koje su na raspolaganju školi nisu dovoljno efikasne i ne dovode u onoj meri u kojoj je potrebno do pozitivne promene ponašanja učenika. Nekada nemaju bilo kakvo pozitivno dejstvo, a dešava se i da deluju sasvim suprotno-utvrđuju nepoželjno ponašanje učenika i ono se ponavlja, a sve mere (od najblažih do najoštrijih) koje su na raspolaganju primenjuju se bez odgovarajućeg efekta.
Saznajte više DKR i HR knjiga 1
homepage buducnost backround 5
UPRAVLJANJE OTPADOM
U USTANOVAMA OBRAZOVANJA
I VASPITANJA
Otpad je nužni proizvod ljudske aktivnosti, a upravljanje otpadom, kao zbir aktivnosti od prikupljanja preko transporta, obrade i uklanjanja, zajedno sa praćenjem i regulacijom, pokazuje se kao dobar pravac odgovora na ove izazove. Pristupi upravljanja otpadom zavise od razvijenosti država, same sredine koja generiše otpad (urbana ili ruralna), vrste otpada (industrijski, biološki…) i tako dalje. Cilj upravljanja otpadom jeste da ublaži, ako ne i da u potpunosti eliminiše negativne efekte.
Saznajte više upravljanje otpadom knjiga 1
homepage buducnost backround 5
STANDARDI KVALITETA RADA USTANOVE
VREDNOVANJE KVALITETA RADA USTANOVE
Prvi Pravilnik o standardima kvaliteta rada ustanove objavljen je u „Službenom glasniku RS”, br. 7/2011 i dopunjen u br. 68/2012. Standarde kvaliteta rada škola doneo je Nacionalni prosvetni savet krajem 2010. a primenjivani su od februara 2011. Standarde kvaliteta rada predškolskih ustanova doneo je Nacionalni prosvetni savet sredinom 2012. godine, a primenjivani su od 26. jula 2012. Već sa donošenjem ovih standarda, postojao je plan o njihovom praćenju i prikupljanju svih potrebnih dokaza o njihovoj primenjivosti u praksi a samim tim i o potrebi njihovih izmena i dopuna, odnosno reviziji.
Saznajte više Standardi kvaliteta rada ustanove
homepage buducnost backround 5
LICENCA ZA DIREKTORE
STALNO STRUČNO USAVRŠAVANJE
Princip stalnog stručnog usavršavanja odavno je usvojen, a od zaposlenih u ustanovama obrazovanja i vaspitanja se očekuje da svoja znanja, veštine i kompetencije nadograđuju u skladu sa potrebama sistema.
Saznajte više licenca knjiga 1
homepage buducnost backround 5
SEKRETAR USTANOVE
PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOST
U brošuri je, na malom prostoru, sadržano sve što treba da znate o pravima, obavezama i odgovornosti sekretara. Od normativnog uređenja ovog radnog mesta, preko obaveza u vezi sa početkom školske godine, opštim aktima ustanove, obaveza u vezi sa organom upravljanja, direktorom i zaposlenima pa do odgovornosti sekretara i odnosu sa direktorom ustanove, u ovoj brošuri su obrađeni svi aspekti ovog radnog mesta.
Saznajte više sekretar ustanove

Elektronska prijava

    Sva polja su obavezna.

    Pogledajte još naših savetovanja i seminara