Sekretar ustanove
Prava, obaveze i odgovornost
9-11. novembar 2022.
Hotel “Fontana”, Vrnjačka Banja

Institut za ekonomiju i pravo Vas poziva na savetovanje koje je posvećeno pravima, obavezama i odgovornosti sekretara u domovima učenika i studenata.

Savetovanje je namenjeno direktorima, sekretarima i šefovima računovodstva u ustanovama učeničkog i studentskog standarda.

Agenda

Sreda, 9. novembar 2022.

do 12:00: Dolazak učesnika, registracija i podela materijala
12:00 – 14:00: Ručak
14:00: Početak rada

14:00 – 14:30
Pero Knežević
Institut za ekonomiju i pravo
Uvodna reč

14:30 – 16:00
Miroslav Lukić
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Sektor za učenički i studentski standard i investicije

Sekretar ustanove – prava, obaveze i odgovornost
– Opšta akta
– Organi upravljanja
– Direktor ustanove

16:00 – 16:30: Pauza

16:30 – 18:00
Jelena Minja
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Sektor za učenički i studentski standard i investicije

Sekretar ustanove – prava, obaveze i odgovornost
– Pravilnik o standardima za kategorizaciju objekata učeničkog i studentskog standarda – primena

18:00 – 20:00: Večera

Četvrtak, 10. novembar 2022.

08:00 – 10:00 Doručak
10:00 Početak rada

10:00 – 10:45
Jelena Minja
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Sektor za učenički i studentski standard i investicije

Sekretar ustanove – prava, obaveze i odgovornost
– Postupak pribavljanja dozvole za rad ustanove

10:45 – 11:30
Jelena Minja
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Sektor za učenički i studentski standard i investicije

Sekretar ustanove – prava, obaveze i odgovornost
Postupak pribavljanja saglasnosti osnivača za obavljanje druge delatnosti ustanove

11:30 – 12:00: Kafe pauza, osveženje

12:00 – 13:30
Miroslav Lukić
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Sektor za učenički i studentski standard i investicije

Sekretar ustanove – prava, obaveze i odgovornost
– Analiza Praktikuma za polaganje ispita za licencu za vaspitače i stručne saradnike u domovima učenika

13:30 – 14:30
Miroslav Lukić, Jelena Minja
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Sektor za učenički i studentski standard i investicije

Sekretar ustanove – prava, obaveze i odgovornost
– Pitanja i odgovori

15:00 – 16:00: Ručak
20:00: Zajednička večera

Petak, 11. novembar 2022.

08:00 – 10:00 Doručak i odlazak učesnika

*Organizator zadržava pravo izmene predavača i rasporeda

Lokacija održavanja

Prijatelji savetovanja

Winterhalter 1
Vinarija 1
Tate 1

Elektronska prijava

    Sva polja su obavezna.

    Pogledajte još naših savetovanja i seminara