Vaspitni rad s posebnim osvrtom na zaštitu od nasilja i društveno-korisni odnosno humanitarni rad
28. maj 2021.
Vebinar

I am raw html block.
Click edit button to change this html

biljana lajovic zastita od nasilja u skoli

Poštovani, Institut za ekonomiju i pravo želi da Vas pozove na vebinar kome je tema prevencija nasilja u ustanovama obrazovanja i vaspitanja, kao i društveno-korisni rad u uslovima pandemije. Cilj vebinara je da zajednički razmotrimo mogućnosti prevencije nasilja, obaveze koje su u tom smislu propisane, ali i moguća unapređenja. Tema drugog dela vebinara biće primena društveno-korisnog rada kao vaspitne mere u uslovima pandemije. biljana lajovic vebinar  zastita od nasilja u skoli

Vebinar je namenjen direktorima, sekretarima i stručnim saradnicima u ustanovama obrazovanja i vaspitanja, kao i nastavnicima, odeljenskim starešinama i članovima timova za zaštitu. biljana lajovic vebinar zastita od nasilja u skoli

Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja u vrtiću/školi/domu učenika zabranjeno je svako nasilje i obaveza je svakog zaposlenog, bez izuzetka, da se uključi i reaguje. Nasilje, po definiciji, može biti jedanput učinjeno ili ponavljano verbalno ili neverbalno ponašanje koje ima za posledicu stvarno ili potencijalno ugrožavanje zdravlja, razvoja i dostojanstva ličnosti učenika ili zaposlenog. Društveno-korisni rad spada u mere kojima se jača vaspitna uloga ustanove kroz restorativnu disciplinu, a cilj je razvijanje svesti o sopstvenoj ali i odgovornosti drugih. biljana lajovic vebinar zastita od nasilja u skoli

Petak, 28. maj 2021.

od 09:00 Prijava učesnika na sistem

10:00 – 10:10
Pero Knežević, Institut za ekonomiju i pravo
Uvodna reč

10:10 – 11:00
Biljana Lajović, specijalista školske psihologije
Pravilnik o protokolu postupanja u ustanovi u odgovoru na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje – izmene i dopune

11:00 – 11:45
Biljana Lajović, specijalista školske psihologije
Prevencija i zaštita od digitalnog nasilja

11:45 – 12:00 Pauza

12:00 – 12:45
Biljana Lajović, specijalista školske psihologije
Društveno-korisni rad u uslovima pandemije

12:45 – 13:30
Biljana Lajović, specijalista školske psihologije
Pitanja i odgovori

*Organizator zadržava pravo izmene predavača i rasporeda

Predavač

Biljana Lajović je diplomirala psihologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Završila je specijalističke studije iz obrazovne psihologije, na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Stekla je zvanje specijaliste školske psihologije i zvanje REBT psihoterapeutkinje. Radila je u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i vodila jedinicu za zaštitu od nasilja u okviru Ministarstva prosvete, nauke i tehnologije. Tokom dve decenije je radila kao školski psiholog u osnovnoj školi. Biljana Lajović je i dugogodišnji saradnik Instituta za ekonomiju i pravo kao predavač i autor brojnih tekstova za časopis “Prosvetni informator“, kao i brošure “Društveno-korisni odnosno humanitarni rad u ustanovama obrazovanja“. zastita od nasilja u skoli

Lokacija održavanja

Elektronska prijava

    Sva polja su obavezna.

    Pogledajte još naših savetovanja i seminara