Javne nabavke u Republici SrbijiNadežda Mitrović Žitko i Dr Marko Špiler

Javne-nabavke-u-RS-knjiga-1

Oblast: Oblast javnih nabavki

Broj tomova: 3

Broj strana: 748 (I tom), 385 (II tom), 183 (III tom)

Pismo: Ćirilica

Jezik: Srpski

Povez: Mek

Godina izdanja: 2016.

5990,00 RSD
PDV uračunat

Iz dela

Izmene i dopune zakona koji reguliše javne nabavke u Srbiji, predstavljale su preduslov za drugo izdanje knjige „Javne nabavke u Republici Srbiji“, autora Nadežde Mitrović-Žitko i dr Marka Špilera, u izdanju Instituta za ekonomiju i pravo. Ova knjiga predstavlja, do danas, najsveobuhvatniji projekat u oblasti javnih nabavki na ovim prostorima. Knjiga u tom smislu predstavlja najbolje štivo kako za početnike, tako i za one koji imaju višegodišnje iskustvo iz oblasti javnih nabavki i na preko 1000 strana obrađuje Zakon o javnim nabavkama koji je u primeni od početka 2013. godine, podzakonska akta i zakone koji su u vezi sa primenom Zakona o javnim nabavkama, kao što su Zakon o opštem upravnom postupku, Zakon o obligacionim odnosima, Zakon o budžetskom sistemu i drugi. Prvo izdanje je postalo nezaobilazna literatura na stolu i kancelariji svakog ozbiljnog profesionalca u javnim nabavkama, a drugo izdanje je naredni korak u pravcu ovog, može se reći istorijskog štiva.

Elementi koji ovu knjigu čini specifičnom jesu detaljno urađeni modeli akata čiji je osnovni cilj lakša primena u praksi i mogućnost da se i početnicima i profesionalcima u primeni Zakona o javnim nabavkama olakša pravilna primena Zakona. Uz modele akata date u knjizi, svaki službenik, odnosno lice zaposleno na poslovima javnih nabavki, u svakom trenutku ima sveobuhvatno štivo, detaljno izrađenu dokumentaciju i pomoć pri svakom problemu u oblasti javnih nabavki, koji su u praksi realni.

Ipak, ključni deo predstavlja detaljno objašnjen i obrazložen svaki element propisan Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, direktivama Evropske unije, zakonodavnim okvirom u vezi sa Zakonom o javnim nabavkama i slično. U uvodnom delu knjige, detaljno su objašnjeni svi uvodni elementi Zakona o javnim nabavkama, definisan je pojam javne nabavke, opisan zakonodavni i institucionalni okvir javnih nabavki u Republici Srbiji, načela javne nabavke, zaštita podataka, dokumentacije i integriteta postupka, sprečavanje korupcije i sukoba interesa.

Plan (javnih) nabavki, kao jedan od ključnih elemenata postupka javne nabavke, opisan je sa svim elementima koji ga sačinjavaju, uz detaljni predlog procesa izrade Plana nabavki, koji se sastoji od definisanja svih elemenata plana, izrade, usvajanja, izmene Plana nabavki i rada u aplikativnom softveru Uprave za javne nabavke. Autori su se osmelili da kritikuju odredbe Zakona o javnim nabavkama, ali i da predstave modele akata, kao i Plana nabavki i Plana javnih nabavki.

Poseban segment knjige obuhvataju glave u kojima su detaljno objašnjeni svi postupci javnih nabavki. Objašnjeni su elementi propisani Zakonom o javnim nabavkama, koji se odnose na otvoreni postupak, restriktivni postupak, kvalifikacioni postupak, pregovarački postupak sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda, pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, konkurentni dijalog, konkurs za dizajn, postupak javne nabavke male vrednosti i posebni oblici postupaka javne nabavke: okvirni sporazum u javnim nabavkama, elektronska licitacija i centralizovane javne nabavke. Kvalitet ove knjige je u predlogu rešavanja problema u praksi za svaki od navedenih postupaka, pored definisanja i opisivanja obaveznih elemenata.

Uz modele akata date u knjizi, svaki službenik, odnosno lice zaposleno na poslovima javnih nabavki, u svakom trenutku ima sveobuhvatno štivo, detaljno izrađenu dokumentaciju i pomoć pri svakom problemu u oblasti javnih nabavki, koji su u praksi realni.

O delu

Knjiga Javne nabavke u Republici Srbiji je izdanje sa dugom tradicijom. Istorijat ove knjige proteže se na dve decenije, tri Zakona o javnim nabavkama i preko 15 izdanja. Još od prvog Zakona o javnim nabavkama iz 2002. godine naša kuća je prepoznala značaj ove oblasti. Uz nemerljiv doprinos naših saradnika, Nadežde Mitrović Žitko, dr Đorđa Pavlovića i kasnije dr Marka Špilera ovo izdanje postalo je jedini sveobuhvatni priručnik u oblasti javnih nabavki.

Javne nabavke u Republici Srbiji sastoji se od tri toma. Prvi tom posvećen je odredbama i institutima koje Zakon sadrži, kao i objašnjenjima za njihovu primenu. Drugi tom sadrži modele svih akata koji su potrebni u sprovođenju postupaka javnih nabavki dok treći sadrži sam Zakon. Odluka izdavača da na ovaj način podeli građu sasvim je praktične prirode. Odvajanjem modela akata i teksta Zakona u zasebne celine omogućili smo lakše snalaženje u svakodnevnom radu.

Elektronska narudžbenica

    Pogledajte još naših izdanja