Vaspitni rad u domovima učenika srednjih škola Republike Srbije 15
14-17. mart 2024.
Hotel “Vrnjačke terme” Vrnjačka BanjaAkreditovana konferencija sa međunarodnim učešćem

Poštovani,
Institut za ekonomiju i pravo organizuje tradicionalnu akreditovanu dvodnevnu konferenciju sa međunarodnim učešćem posvećenu vaspitnom radu u domovima učenika srednjih škola Republike Srbije.

Konferencija je namenjena direktorima, sekretarima, vaspitačima i stručnim saradnicima u ustanovama učeničkog i studentskog standarda.

Agenda

Vaspitni rad u domovima učenika srednjih škola Republike Srbije

Četvrtak, 14. mart 2024.

19.00 – 21.00: Dolazak, podela materijala i evidencija učesnika
19.00 – 21.00: Večera
21.00 – 22.00: Koktel dobrodošlice

Vaspitni rad u domovima učenika srednjih škola Republike Srbije

Petak, 15. mart 2024.

08.00 – 09.00: Doručak
08.00 – 10.00: Postavljanje postera
10.00: Otvaranje konferencije i uvodna reč

10.00 – 10.15
Pero Knežević
Institut za ekonomiju i pravo
Duško Babić 
Predsednik programskog odbora
Otvaranje konferencije, uvodna reč

TEMATSKI DEO – RAD U PLENUMU

10.15 – 11.00
Jelena Minja
Ministarstvo prosvete, Sektor za učenički i studentski standard i investicije

I Pravilnik o pedagoškoj normi vaspitača i stručnog saradnika psihologa i pedagoga u domu učenika i osvrt na novi Pravilnik o protokolu postupanja u odgovoru na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje

11.00 – 11.45
Milja Krivokuća
Ministarstvo prosvete, Prosvetni savetnik za ustanove učeničkog standarda

II Stručno-pedagoški nadzor u ustanovama učeničkog standarda

11.45 – 12.30: Kafe pauza, osveženje i prezentacija poster sekcije

12.30 – 13.15
Eleonora Vlahović
Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja
III Koncept ishoda u vaspitnom radu vaspitača u domu učenika

13.15 – 14.00
Izabela Rašković
Dom učenika srednjih škola Sombor, stručni saradnik – psiholog

IV Motivacija kao put do uspeha – motivacione strategije vaspitača

14.00 – 15.00
Jelena Minja, Milja Krivokuća, Eleonora Vlahović, Izabela Rašković
Pitanja i odgovori

15.00 – 16.00: Ručak
18.00 – 20.00: Večera
20.00 – 00.00: Zabavno veče

Vaspitni rad u domovima učenika srednjih škola Republike Srbije

Subota, 16. mart 2024.

08.00 – 09.00: Doručak

09.00 – 10.30
dr Marina Vidojević
Ministarstvo za rad, zapošljavanjе, boračka i socijalna pitanja
Pomoćnika ministra za Sektor socijalne zaštite
OKRUGLI STO – RAD U PLENUMU
Saradnja ustanova učeničkog i studentskog standarda sa Centrom za socijalni rad

10.30 – 11.00: Kafe pauza, osveženje

11.00 – 13.30:
Rad u grupama
• Sekcija 1: Adaptacija i učenje
• Sekcija 2: Životne veštine
• Sekcija 3: Život u zajednici

13.30 – 14.00: Poster prezentacija
14.00 – 15.00: Evaluacija konferencije: saopštenja koordinatora diskusionih sekcija, diskusija i usvajanje zaključaka.
15.00 – 16.00: Ručak
20.00 – Zajednička večera

Vaspitni rad u domovima učenika srednjih škola Republike Srbije

Nedelja, 17. mart 2024.

do 09:00 – Doručak i odlazak učesnika

Petak, 15. mart 2024: 08:00 do 10:00 časova – Postavljanje postera
Petak, 15. mart 2024: 11.45 – 12.30 – Prezentacija postera (projekcija postera tokom pauze)
Subota, 16. mart 2024: 13:00 do 14:00 časova – Prezentacija postera

Važno: Naziv teme prezentacije (saopštenja, postera, Power Point-a i dr.) mora se prijaviti organizatoru pisanim putem najkasnije do 8. marta 2024. godine mejlom na zbornik@iep.rs ili preko kontakt forme ovde.
Za postavljanje postera poneti odgovarajući pribor, selotejp i slično.

Ciljevi:
• Popularisati vaspitnu funkciju domova učenika;
• Kroz sažetu evaluaciju definisati rezultate, uspehe i probleme u svakoj oblasti vaspitnog rada u domovima učenika;
• Ostvariti napredak u razmeni informacija i komunikaciji različitih sadržaja i ljudi koji se angažuju u oblasti vaspitnog rada u domovima učenika;

Osnovni elementi koje treba da sadrži svaka prezentacija su:
Tema, metod, ciljna grupa, efekti, rezultati, aktivnosti, dileme, teškoće, rešavanje problema, otvorena pitanja

• Poželjno je da svaka ustanova sačini barem jednu prezentaciju, i uz nju prospekte, fotokopije same prezentacije ustanove ili nečeg sličnog što bi se moglo podeliti prisutnim učesnicima i medijima.
• Prednost u izboru sadržaja imaju prezentacije koje se bave konkretnom temom iz pojedinačne oblasti vaspitnog rada.

Teme: (Iz oblasti vaspitnog rada)
• Segment života i rada u domovima učenika
• Organizovanje aktivnosti
• Sadržaji, programi
• Manifestacije
• Metode, oblici sredstva
• Veličina postera treba da bude 70 X 100 cm.
• Ideje o prezentaciji (audio i video zapisi i sl.) moguće je realizovati u dogovoru sa organizatorom do 28. februara 2023. godine.

Uputstvo za pripremu radova za Zbornik možete pogledati ovde

*Organizator zadržava pravo izmene predavača i rasporeda

Organizacija

Prijatelji savetovanja

Winterhalter 1
Vinarija 1
Tate 1

Elektronska prijava

    Polja označena zvezdicom su obavezna.

    Prijava je neopoziva.

    Pogledajte još naših savetovanja i seminara