Naš tim

Sarađuju sa nama

iep
Dr Duško Pejović

Predsednik
Državna revizorska institucija
Autor, predavač
Kontrola i revizija

iep
Sandra Damčević

Direktor
Kancelarija za javne nabavke
Autor, predavač
Javne nabavke

iep
Ivana Đenić

Zamenik direktora
Kancelarija za javne nabavke
Autor, predavač
Javne nabavke

iep
Hana Hukić

Republička komisija za zaštitu
prava u postupcima javnih nabavki
Autor, predavač
Javne nabavke

iep
Nada Pavlović Smolović

Služba za budžetsku inspekciju
Grada Beograda
Autor, predavač
Javne nabavke, kontrola korisnika
javnih sredstava

iep
Branislav Cvetković

Republička komisija za zaštitu
prava u postupcima javnih nabavki
Autor, predavač
Javne nabavke

iep
Danijela Bojović

Institut za ekonomiju i pravo
Autor, predavač
Javne nabavke

iep
Siniša Kukić

Republički sekretarijat
za zakonodavstvo
Autor, predavač
Javna i javna komunalna predzeća

iep
Svetlana Ražić

Republička komisija za zaštitu
prava u postupcima javnih nabavki
Autor, predavač
Javne nabavke

iep
Ranka Vujović

Republički sekretarijat
za zakonodavstvo
Autor, predavač
Rad i radni odnosi

iep
Branislav Radulović

Institut za ekonomiju i pravo
Autor, predavač
Procena vrednosti i revizija

iep
Dr Nada Trifković

Medicinska škola “Beograd”
Autor, predavač
Specijalista menadžmenta u obrazovanju

iep
Srboljub Timotijević

Institut za ekonomiju i pravo
Autor, predavač
Finansije u obrazovanju

iep
Miroslava Minić

Institut za ekonomiju i pravo
Autor, predavač
Budžetsko računovodstvo i knjigovodstvo

iep
Hasan Berberović

Institut za ekonomiju i pravo
Autor, predavač
Budžetsko računovodstvo i knjigovodstvo

iep
Dr Aleksandar Pajić

Ministarstvo prosvete, nauke
i tehnološkog razvoja
Autor, predavač
Obrazovanje i vaspitanje

iep
Biljana Lajović

Ministarstvo prosvete, nauke
i tehnološkog razvoja
Autor, predavač
Obrazovanje i vaspitanje

iep
Bogoljub Lazarević

Ministarstvo prosvete, nauke
i tehnološkog razvoja
Autor, predavač
Obrazovanje i vaspitanje

iep
Miroslav Lukić

Ministarstvo prosvete, nauke
i tehnološkog razvoja
Autor, predavač
Obrazovanje i vaspitanje

iep
Dragica Milošević

Ministarstvo prosvete, nauke
i tehnolološkog razvoja
Autor, predavač
Obrazovanje i vaspitanje

iep
Želimir Popov

Ministarstvo prosvete, nauke
i tehnolološkog razvoja
Autor, predavač
Obrazovanje i vaspitanje

iep
Snežana Đurić

Instiut za ekonomiju i pravo
Autor, predavač
Obrazovanje i vaspitanje

iep
Duško Babić

Dom učenika srednjih škola
“Jelica Milovanović”, Beograd
Autor, predavač
Obrazovanje i vaspitanje

iep
Borislav Staničkov

Institut za ekonomiju i pravo
Projekti Instituta
Autor, predavač
Obrazovanje i vaspitanje

iep
Dr Marija Vukelić

Srednjoškolski dom, Novi Sad
Autor, predavač
Obrazovanje i vaspitanje

iep
Vera Kondić

Institut za ekonomiju i pravo
Autor, predavač
Psiholog, specijalista za mobing

iep
Prof. Dr Zoran Avramović

Zavod za unapređivanje
obrazovanja i vaspitanja
Autor, predavač
Obrazovanje i vaspitanje

iep
Dr Jakov Kišjuhas

Dom učenika srednjih škola
“Brankovo kolo”, Novi Sad
Autor, predavač
Učenički i studentski standard

iep
Dr Lidija Kozarčanin

Institut za ekonomiju i pravo
Redaktor Zbornika radova
Učenički i studentski standard

iep
Dr Goran Petković

Dom učenika srednjih škola
“Angelina Kojić Gina”, Zrenjanin
Autor, predavač
Učenički i studentski standard

iep
Jelena Mitrašinović Brašanac

Predškolska ustanova
“Radost”, Čajetina
Autor, predavač
Obrazovanje i vaspitanje

iep
Snežana Čarapić

Škola sa domom učenika
Bubanj, Niš
Autor, predavač
Učenički i studentski standard

iep
Brankica Ristić

Učenički i studentski standard
Autor, predavač
Učenički i studentski standard

iep
Dr Anđelka Lazarević

Institut za ekonomiju i pravo
Autor, predavač
Učenički i studentski standard

iep
Dr Veroslava Stanković

Institut za ekonomiju i pravo
Autor, predavač
Učenički i studentski standard

iep
Svetlana Sveško

Dom učenika srednjih škola
“Jelica Milovanović”, Beograd
Autor, predavač
Učenički i studentski standard

iep
Danijela Čobeljić

Medicinska škola “Beograd”
Autor, predavač
Učenički i studentski standard

iep
Irena Lobodok Štulić

TIM Psihokod
Autor, predavač
Učenički i studentski standard

iep
dr Snežana Maksimović

Institut za ekonomiju i pravo
Autor, predavač
Finansijsko upravljanje i kontrola

Kontaktirajte nas

Ukoliko imate bilo kakvo pitanje, slobodno nas kontaktirajte. Naši zaposleni će Vam ubrzo odgovoriti.

Javne nabavke - primena u praksi

Specijalizovani časopis posvećen oblasti javnih nabavki

Prosvetni informator

Specijalizovani časopis koji prati aktuelnosti u sistemu obrazovanja i vaspitanja, kako u pitanjima normative i rukovođenja tako i u pedagoškim pitanjima.

Pogledajte naše stručne skupove