Naš tim:

Pero Knežević

Institut za ekonomiju i pravo

Generalni direktor

Miloš Knežević

Institut za ekonomiju i pravo

Izvršni direktor

Our team-Bojana Badnjarevic

Bojana Badnjarević

Institut za ekonomiju i pravo

Konsultant za javne nabavke

Milica Mitić

Institut za ekonomiju i pravo

Komercijalista

Dusan-Spasojevic-1

Dušan Spasojević

Institut za ekonomiju i pravo

Advokat

Slike predavaca - Svetlana Bilanovic

Svetlana Bilanović

Institut za ekonomiju i pravo

Knjigovođa

Ivan Naumovski

Institut za ekonomiju i pravo

Tehnički urednik

Sarađuju sa nama:

Slike predavaca - Hasan Berberovic

Hasan Berberović

Institut za ekonomiju i pravo

 

Autor, predavač
Budžetsko računovodstvo i knjigovodstvo

Slike predavaca - Blanko

Miroslava Minić

Ministarstvo prosvete, nauke
i tehnološkog razvoja

Autor, predavač
Budžetsko računovodstvo i knjigovodstvo

Slike predavaca - Branislav Radulovic

Branislav Radulović

Procenitelj vrednosti,
Konsultant

Autor, predavač
Procena vrednosti i revizija

Slike predavaca - Srboljub Timotijević

Srboljub Timotijević

Institut za ekonomiju i pravo

 

Autor, moderator skupova
Finansije u obrazovanju

Slike predavaca - Nada Trifković

dr Nada Trifković

Akademija strukovnih studija “Beograd”

Autor, predavač
Specijalista menadžmenta u obrazovanju

Slike predavaca - Jakov Kišjuhas

dr Jakov Kišjuhas

Dom učenika “Brankovo kolo”, Novi Sad

Autor, predavač
Učenički i studentski standard

Slike predavaca - Lidija Kozarčanin

dr Lidija Kozarčanin

Institut za ekonomiju i pravo

Redaktor Zbornika radova
Učenički i studentski standard

Slike predavaca - dr Goran Petković

dr Goran Petković

DUSŠ “Anegelina Kojić Gina”, Zrenjanin

Autor, predavač, recezent
Učenički i studentski standard.

Slike predavaca - Danijela Ćobeljić

Danijela Čobeljić

    

Autor, predavač
Učenički i studentski standard

Slike predavaca - Irena Lobodok Štulić

Irena Lobodok Štulić

TIM Psihokod

Autor, predavač
Učenički i studentski standard

dr Anđelka Lazarević

Institut za ekonomiju i pravo

Autor, predavač
Učenički i studentski standard

Slike predavaca - Svetlana Sveško

Svetlana Sveško

DUSŠ “Jelica MIlovanović”; Beograd

Autor, predavač
Učenički i studentski standard

Slike predavaca - Zelimir Popov

mr Želimir Popov

Ministarstvo prosvete, nauke
i tehnološkog razvoja

Autor, predavač
Obrazovanje i vaspitanje

Dragica MIlošević

Dragica Milošević

Ministarstvo prosvete, nauke
i tehnološkog razvoja

Autor, predavač
Obrazovanje i vaspitanje

Slike predavaca - Snežana Đurić

Snežana Đurić

Gradska sekretarka za obrazovanje i dečju zaštitu Grada Beograda

Autor, predavač
Obrazovanje i vaspitanje

prof. dr Milorad Vukić

Visoka hotelijerska škola strukovnih studija, Beograd

Autor, predavač
Učenički i studentski standard

Slike predavaca - Brankica Ristić

Brankica Ristić

Dom učenika srednje PTT škole, Beograd

Autor, predavač
Učenički i studentski standard

Slike predavaca - Blanko

Adrijana Petković

Dom učenika srednjih škola Zaječar

Autor, predavač
Učenički i studentski standard

dr Veroslava Stanković

Dijetetičar

Autor, predavač
Učenički i studentski standard

Slike predavaca - Duško Babić

Duško Babić

DUSŠ “Jelica MIlovanović”; Beograd

Autor, predavač
Učenički i studentski standard

Slike predavaca - Bogoljub Lazarevic

Bogoljub Lazarević

Ministarstvo prosvete, nauke
i tehnološkog razvoja

Autor, predavač
Obrazovanje i vaspitanje

Slike predavaca - Miroslav Lukic

Miroslav Lukić

Ministarstvo prosvete, nauke
i tehnološkog razvoja

Autor, predavač
Učenički i studentski standard

Slike predavaca - Zoran Avramović

Prof. dr Zoran Avramović

Zavod za unapređivanje
obrazovanja i vaspitanja

Autor, predavač
Obrazovanje i vaspitanje

Slike predavaca - Blanko

Jelena Mitrašinović Brašanac

Predškolska ustanova
“Radost”, Čajetina

Autor, predavač
Obrazovanje i vaspitanje

Slike predavaca - Borislav Stanickov

Borislav Staničkov

Načelnik Školske uprave
Sombor

Autor, predavač
Obrazovanje i vaspitanje

Slike predavaca - Aleksandar Pajic

dr Aleksandar Pajić

Ministarstvo prosvete, nauke
i tehnološkog razvoja

Autor, predavač
Obrazovanje i vaspitanje

Slike predavaca - Biljana Lajovic

Biljana Lajović

Ministarstvo prosvete, nauke
i tehnološkog razvoja

Autor, predavač
Specijalista školske psihologije

Slike predavaca - Snežana Čarapić

Snežana Čarapić

Direktorka Škole sa domom učenika „Bubanj“, NIš 

Autor, predavač
Učenički i studentski standard

Slike predavaca - Marija Vukelić

dr Marija Vukelić

Srednjoškolski dom
Novi Sad

Autor, predavač
Učenički i studentski standard

Slike predavaca - Vera Kondić

Vera Kondić

Institut za ekonomiju i pravo

 

Autor, predavač
Psiholog, specijalista za mobing

Slike predavaca - Ranka Vujović

Ranka Vujović

Republički sekretarijat
za zakonodavstvo

Autor, predavač
Rad i radni odnosi

Slike predavaca - Siniša Kukić

Siniša Kukić

Republički sekretarijat
za zakonodavstvo

Autor, predavač
Javna i javna komunalna preduzeća

Slike predavaca - Nada

Nada Pavlović Smolović

Direktor Budžetske inspekcije
Grada Beograda

Autor, predavač
Kontrola budžetskih finansija, javne nabavke

Slike predavaca - Bane

Branislav Cvetković

Republička komisija za zaštitu prava
u postupcima javnih nabavki

Autor, predavač
Javne nabavke

Slike predavaca - Hana

Hana Hukić

Republička komisija za zaštitu prava
u postupcima javnih nabavki

Autor, predavač
Javne nabavke

Slike predavaca - Svetlana Ražić

Svetlana Ražić

Uprava za javne nabavke

 

Autor, predavač
Javne nabavke

Slike predavaca - Sandra Damčević

Sandra Damčević

Direktor Uprave za javne nabavke

Autor, predavač
Javne nabavke

Slike predavaca - Ivana Đenić

Ivana Đenić

Pomoćnik direktora Uprave za javne nabavke

Autor, predavač
Javne nabavke

Slike predavaca - Danijela Bojovic

Danijela Bojović

Institut za ekonomiju i pravo

 

Autor, predavač
Javne nabavke

Slike predavaca - Daniejla Bokan

Danijela Bokan

Uprava za javne nabavke

 

Autor, predavač
Javne nabavke