Državna revizorska institucija, Zakon o javnim nabavkama i praksa Republičke komisije za zaštitu prava
Hotel “Fontana”, Vrnjačka Banja
20-22. maj 2021.

Poštovani, Institut za ekonomiju i pravo želi da Vas pozove na savetovanje posvećeno pitanjima praktične primene Zakona o javnim nabavkama, ali i praksi dve veoma važne institucije – Republičke komisije za zaštitu prava i Državne revizorske institucije. Tematski krug je široko postavljen sa idejom kroz interaktivan rad i saradnju sa eminentnim predavačima omogućimo ustanovama da se adekvatno pripreme za predstojeće izazove. Seminar javne nabavke 2021

Savetovanje je namenjeno odgovornim licima kod korisnika javnih sredstava. Seminar javne nabavke 2021

Ovo savetovanje je fokusirano na praktičnu primenu Zakona o javnim nabavkama, praksu Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, kao i na nalaze, zaključke i preporuke Državne revizorske institucije. Ideja je da na interaktivan način, kroz objedinjeni pristup sagledamo pitanja, rešimo nedoumice i prikažemo primere dobre prakse. Seminar javne nabavke 2021

Četvrtak, 20.05.2021.

od 12:00 Dolazak učesnika, prijava u hotel, registracija učesnika i podela materijala
15:00 – 16:00 Ručak

16:00
Miloš Knežević, Izvršni direktor Instituta za ekonomiju i pravo
Početak rada, uvodna reč

16:00 – 18:00
Miloš Knežević, Izvršni direktor Instituta za ekonomiju i pravo
Okrugli sto
: Funkcija okruglog stola je na prvom mestu priprema pitanja za naše predavače, ali i dijalog među kolegama iz prakse, razmena ideja, oprobanih rešenja i dokazanih primera iz prakse.

19:00 – 21:00 Večera
21:00 Zabavno veče

Petak, 21. maj 2021.

07:00 – 10:00 Doručak
10:00 Početak rada

10:00 – 12:00
Sandra Damčević, Direktor Kancelarije za javne nabavke
Ivana Đenić, Zamenik direktora Kancelarije za javne nabavke
Zakon o javnim nabavkama – primena u praksi

12:00 – 12:30 Kafe pauza, osveženje

12:30 – 14:30
Hana Hukić, Predsednik Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
Praksa Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki

14:30 – 15:00
Pitanja i odgovori

15:00 – 16:00 Ručak
16:00 – 18:00 Izlet
od 20:00 Večera, muzičko veče

Subota, 22. maj 2021.

07:00 – 10:00 Doručak
10:00 Početak rada

10:00 – 12:00
Dr Duško Pejović, Generalni državni revizor
Nalazi, zaključci i preporuke Državne revizorske institucije

12:00 – 12:30 Kafe pauza, osveženje

12:30 – 13:30
Dr Duško Pejović, Generalni državni revizor
Nalazi, zaključci i preporuke Državne revizorske institucije

13:30 – 14:00
Pitanja i odgovori

14:00 – 14:30 Dodela sertifikata i završetak savetovanja
14:30 – 16:00 Ručak

*Organizator zadržava pravo izmene predavača i rasporeda

Materijal za savetovanje

Časopis “Javne nabavke – primena u praksi” 2/2021 u kome su obrađene teme sa ovog savetovanja

Reklamni materijal

Sertifikat o učešću

Prezentacije predavača

Lokacija održavanja

Prijatelji savetovanja

Winterhalter 1
Visan 1
Vinarija 1
Tate 1

Elektronska prijava

    Sva polja su obavezna.

    Pogledajte još naših savetovanja i seminara