Vaspitni rad u domovima učenika srednjih škola Republike Srbije 11
Kopaonik
24-27. mart 2022.Akreditovana konferencija

30 godina 150x150 2

Institut za ekonomiju i pravo organizuje tradicionalnu akreditovanu dvodnevnu konferenciju posvećenu vaspitnom radu u domovima učenika srednjih škola Republike Srbije.

Konferencija je namenjena direktorima, sekretarima, vaspitačima i stručnim saradnicima.

Tradicionalna konferencija Instituta za ekonomiju i pravo se ovoga puta održava na Kopaoniku.

Tematski fokus će ovoga puta biti na problemima mentalnog zdravlja kod adolescenata kao i nastavi na daljinu odnosno pitanju kako zadržati pažnju učenika ispred ekrana, ali i stalnom stručnom usavršavanju. vaspitni rad u domovima ucenika srednjih skola

Kao i uvek, drugi dan će biti posvećen izlaganjima i prezentacijama vaspitača i stručnih saradnika na teme koje sami odaberu. Ovaj format omogućava da vaspitači i stručni saradnici predstave primere dobre prakse i na taj način podstaknu svoje kolege na diskusiju i primenu predstavljenih primera u svojim domovima. vaspitni rad u domovima ucenika srednjih skola

Institut za ekonomiju i pravo će, kao društveno odgovorna kuća, učiniti svaki potreban napor da se ovaj skup održi u uslovima koji ne ugrožavaju zdravlje i bezbednost kako naših učesnika tako i naših najbližih, pre svega iz najugroženijih grupa.

U slučaju nepovoljne epidemiološke situacije u vezi sa COVID-19 virusom, odnosno ukoliko ne budu postojali uslovi za bezbedno i zdravo održavanje skupa, Institut za ekonomiju i pravo će konferenciju ili odložiti ili održati online.

Agenda

Vaspitni rad u domovima učenika srednjih škola Republike Srbije

Četvrtak, 24. mart 2022.

19:00 – 21:00 – Dolazak, podela materijala i evidencija učesnika

Vaspitni rad u domovima učenika srednjih škola Republike Srbije

Petak, 25. mart 2022.

08:00 – 10:00 – Postavljanje postera
10:00 Otvaranje konferencije i uvodna reč

Milutin Đurović
Pomoćnik ministra za učenički i studentski standard i investicije
Marina Hasanović
Rukovodilac grupe za učenički i studentski standard
Uvodna reč

Tematski deo – rad u plenumu

Ana Kesić
Klinika za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu

I Problemi mentalnog zdravlja kod adolescenata

Ljiljana Plazinić
Učiteljski fakultet Univerziteta u Beogradu

II Nastava na daljinu i kako zadržati učenika ispred ekrana

Bogoljub Lazarević
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

III Stalno stručno usavršavanje u domovima učenika

IV Prezentacija akreditovanih programa učesnika konferencije
Intencija ovog segmenta je da vaspitači i stručni saradnici koji učestvuju na konferenciji izlaganjem u trajanju od pet minuta prezentuju kolegama programe koje su akreditovali.

14:00 – 15:00 Ručak
16:00 Izlet
18:00 – 20:00 Večera
20:00 – 00:00 Zabavno veče

Vaspitni rad u domovima učenika srednjih škola Republike Srbije

Subota, 26. mart 2022.

09:00 – Rad u grupama
• Sekcija 1: Adaptacija i učenje
• Sekcija 2: Životne veštine
• Sekcija 3: Život u zajednici

13:00 – 14:00 – Poster prezentacija
14:00 – 15:00 – Evaluacija konferencije: saopštenja koordinatora diskusionih sekcija, diskusija i usvajanje zaključaka.
15:00 – Ručak
20:00 – Svečana večera

Vaspitni rad u domovima učenika srednjih škola Republike Srbije

Nedelja, 27. mart 2022.

do 09:00 – Doručak i odlazak učesnika

Petak, 25. mart 2022: 08:00 do 10:00 časova – Postavljanje postera

Subota, 26. mart 2022: 13:00 do 14:00 časova – Prezentacija postera

Važno: Naziv teme prezentacije (saopštenja, postera, Power Point-a i dr.) mora se prijaviti organizatoru pisanim putem do 18. marta 2022. godine mejlom na zbornik@iep.rs.
Za postavljanje postera poneti odgovarajući pribor, selotejp i slično.

Ciljevi:
• Popularisati vaspitnu funkciju domova učenika;
• Kroz sažetu evaluaciju definisati rezultate, uspehe i probleme u svakoj oblasti vaspitnog rada u domovima učenika;
• Ostvariti napredak u razmeni informacija i komunikaciji različitih sadržaja i ljudi koji se angažuju u oblasti vaspitnog rada u domovima učenika;

Osnovni elementi koje treba da sadrži svaka prezentacija su:
Tema, metod, ciljna grupa, efekti, rezultati, aktivnosti, dileme, teškoće, rešavanje problema, otvorena pitanja

• Poželjno je da svaka ustanova sačini barem jednu prezentaciju, i uz nju prospekte, fotokopije same prezentacije ustanove ili nečeg sličnog što bi se moglo podeliti prisutnim učesnicima i medijima.
• Prednost u izboru sadržaja imaju prezentacije koje se bave konkretnom temom iz pojedinačne oblasti vaspitnog rada.

Teme: (Iz oblasti vaspitnog rada)
• Segment života i rada u domovima učenika
• Organizovanje aktivnosti
• Sadržaji, programi
• Manifestacije
• Metode, oblici sredstva
• Veličina postera treba da bude 70 X 100 cm.
• Ideje o prezentaciji (audio i video zapisi i sl.) moguće je realizovati u dogovoru sa organizatorom do 18. marta 2022. godine.

Uputstvo za pripremu radova za Zbornik možete pogledati ovde

*Organizator zadržava pravo izmene predavača i rasporeda

Organizacija

Prijatelji savetovanja

Winterhalter 1
Visan 1
Vinarija 1
Tate 1

Elektronska prijava

    Sva polja su obavezna.

    Pogledajte još naših savetovanja i seminara