Obuka za službenika za javne nabavke
24-25. februar 2021.
Beograd

Institut za ekonomiju i pravo organizuje obuku za polaganje ispita za sticanje sertifikata za službenika za javne nabavke. Obuka će trajati dva dana, a izvodiće se u Centru za edukaciju Instituta za ekonomiju i pravo u Beogradu,  uz puno poštovanje mera za zaštitu od COVID-19. Kako bi te mere bile u potpunosti poštovane, broj mesta je ograničen. obuka za sluzbenika za javne nabavke 2021 obuka za sluzbenika javnih nabavki

Obuka je namenjena kako početnicima tako i onima koji već rade na poslovima javnih nabavki. obuka za sluzbenika za javne nabavke  2021 obuka za sluzbenika javnih nabavki

Agenda

Sreda, 24. februar 2021.

od 08:30 do 09:00 Dolazak učesnika, evidencija i prijava

09:00 – 12:00
Sandra Damčević, Direktor Kancelarije za javne nabavke
Ivana Đenić, Zamenik direktora Kancelarije za javne nabavke
1. Zakonodavni i institucionalni okvir javnih nabavki u Republici Srbiji
2. Pojam i predmet javne nabavke
3. Naručioci
4. Načela javne nabavke
5. Izuzeci od primene zakona
6. Mešovita nabavka
7. Pragovi
8. Način određivanja procenjene vrednosti javnih nabavki i podela u partije

12:00 – 13:00 Pauza za kafu i zakusku

13:00 – 16:00
Sandra Damčević, Direktor Kancelarije za javne nabavke
Ivana Đenić, Zamenik direktora Kancelarije za javne nabavke
9. Podela nabavke u partije
10. Rezervisane javne nabavke
11. Zaštita podataka, dokumentacija i evidentiranje postupka
12. Jezik, valuta i komunikacija u postupku javne nabavke
13. Sprečavanje korupcije i sukoba interesa
14. Vrste postupaka javne nabavke
15. Minimalni broj kandidata
16. Tehnike i instrumenti u postupcima javnih nabavki

Četvrtak, 25. februar 2021.

09:00 Početak rada

09:00 – 12:00
Sandra Damčević, Direktor Kancelarije za javne nabavke
Ivana Đenić, Zamenik direktora Kancelarije za javne nabavke
17. Posebni režimi nabavke
18. Centralizovane i zajedničke javne nabavke
19. Računanje i određivanje rokova
20. Priprema za sprovođenje postupka javne nabavke
21. Objavljivanje i transparentnost
22. Izbor učesnika i dodela ugovora
23. Izvršenje ugovora
24. Javne nabavke u oblasti odbrane i bezbednosti

12:00 – 13:00 Pauza za kafu i zakusku

13:00 – 16:00
Sandra Damčević, Direktor Kancelarije za javne nabavke
Ivana Đenić, Zamenik direktora Kancelarije za javne nabavke
25. Sektorske delatnosti
26. Ponude koje obuhvataju proizvode poreklom iz trećih država i odnosi s tim državama
27. Kancelarija za javne nabavke
28. Portal javnih nabavki
29. Osposobljavanje i usavršavanje za obavljanje poslova javnih nabavki
30. Pravna zaštita
31. Kaznene odredbe
32. Prelazne i završne odredbe
33. Pitanja i odgovori, primer polaganja ispita

*Organizator zadržava pravo izmene predavača i rasporeda

Lokacija održavanja

Polaganje ispita

Ispit se polaže pismeno, odnosno testiranjem. Za pripremu polaganja ispita za sticanje sertifikata, koriste se sledeći pravni izvori: 1) Zakon o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS”, broj 91/19) i podzakonska akta doneta na osnovu tog zakona; 2) Zakon o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS”, br. 18/16 i 95/18 – autentično tumačenje) i 3) Zakon o obligacionim odnosima („Službeni list SFRJ”, br. 29/78, 39/85, 45/89 – USJ, 57/89, „Službeni list SRJ”, br. 31/93, 44/99 – dr. propis i „Službeni glasnik RS”, broj 18/20), koji su navedeni u članu 2. Pravilnika o postupku i uslovima za sticanje sertifikata za službenika za javne nabavke i vođenju Registra službenika za javne nabavke.

Za vreme polaganja ispita dozvoljeno je korišćenje zakona i podzakonskih akata, osim ako su u obliku publikacija koje sadrže tumačenje odnosno obrazloženje pojedinih članova tih propisa.

Elektronska prijava

    Sva polja su obavezna.

    Pogledajte još naših savetovanja i seminara