Inspekcijska kontrola i revizija u visokoškolskim ustanovama u Srbiji
– značaj i uočene nepravilnosti
22. maj 2023.
Svečana sala Rektorata Univerziteta u Beogradu
Studentski Trg 1, 11000 Beograd

009 DRI visoko 12 maj 2023 featured

Poštovani,
KONFERENCIJA UNIVERZITETA SRBIJE – KONUS i INSTITUT ZA EKONOMIJU I PRAVO organizuju savetovanje koje je namenjeno dekanima i prodekanima na fakultetima, predsednicima akademija i direktorima visokih škola kao i licima odgovornim za finansije. Uvažavajući da je često veoma teško ispratiti dinamiku koja prati oblast finansiranja ustanova visokog obrazovanja, te je teško ispuniti sve obaveze, a pojedina pitanja ostaju nejasna i nerešena. Upravo zato smo pripremili skup koji u potpunosti pokriva oblast trošenja javnih sredstava, kao i mogućnost da kroz pitanja rešite nedoumice sa kojima se susrećete.

Agenda

Ponedeljak, 22. maj 2023.

09.00 – 10.15
Dolazak učesnika, prijava i evidencija

10.15 – 10.30
Predstavnici KONUS-a / Univerziteta u Beogradu i Instituta za ekonomiju i pravo
Uvodna reč

10.30 – 12.00
dr Duško Pejović, Generalni državni revizor, Predsednik Državne revizorske institucije 
Primeri iz prakse i najčešće uočene nepravilnosti u postupku revizije DRI

12.00 – 12.30: Kafe pauza

12.30 – 13.15
Nada Pavlović Smolović, savetnik u Institutu za ekonomiju i pravo 
Gde najčešće grešimo? – Iskustva budžetske inspekcije

13.15 – 14.00
Milanko Perišić, Savetnik u Institutu za ekonomiju i pravo, sudski veštak za ekonomsko-finansijsku oblast
Aktuelnosti u finansiranju visokoškolskih ustanova i unapređenje programskog planiranja 

14.00 – 15.00
Pitanja i odgovori

*Organizator zadržava pravo izmene predavača i rasporeda

Materijal za skup

• Prezentacije predavača
• Sertifikat o učešču
• Radni materijal

Lokacija održavanja

Prijatelji savetovanja

Tate 1
Vinarija 1
Winterhalter 1

Elektronska prijava

    Sva polja su obavezna.

    Pogledajte još naših savetovanja i seminara