Poslovanje javnih preduzeća
Centar za edukaciju Instituta za ekonomiju i pravo
Grčića Milenka 39, 11000 Beograd
16. novembar 2021.

Institut za ekonomiju i pravo Vas poziva na seminar posvećen poslovanju javnih i javnih komunalnih preduzeća. Cilj ovog seminara je da u prijatnoj atmosferi Centra za edukaciju Instituta za ekonomiju i pravo, u interakciji sa našim eminentnim predavačima, razmotrimo najvažnija pitanja poslovanja javnih i javnih komunalnih preduzeća.

Seminar je namenjen:
Direktorima, predstavnicima lokalne samouprave, načelnicima odeljenja za privredu i finansije, komunalne delatnosti i građevinu, kao i drugim odgovornim licima u javnim i javnim komunalnim preduzećima.

Agenda

Utorak, 16. novembar 2021.

do 10:00: Dolazak učesnika, prijava, registracija, podela materijala
10:00 Početak rada

10:00 – 10:10
Pero Knežević
Institut za ekonomiju i pravo

Uvodna reč

10:10 – 11:30
Stanimirka Mijailović, Irena Bulatović
Ministarstvo privrede, Sektor za kontrolu nad radom javnih i javnih komunalnih preduzeća

Nove smernice za izradu Programa poslovanja i način izrade Godišnjeg programa poslovanja za 2022. godinu
– Smernice za izradu Godišnjeg programa poslovanja
– Sadržaj Smernica kao vodič za izradu GPP
– Opšti podaci koji se prikazuju u godišnjem programu poslovanja
– Analiza poslovanja u 2021. godini – pregled tabela i način popunjavanja
– Ciljevi i planirane aktivnosti za 2022. godinu
– Planirani izvori prihoda i pozicije rashoda po namenama – pregled tabela i način popunjavanja

11:30 – 12:00 Kafe pauza

12:00 – 12:45
Stanimirka Mijailović, Irena Bulatović
Ministarstvo privrede, Sektor za kontrolu nad radom javnih i javnih komunalnih preduzeća

Planiranje zarada zaposlenih i plan zapošljavanja
– Plan zarada i zapošljavanja (pregled tabela i način popunjavanja)
– Nedoumice u praksi i kako ih rešiti
– Planiranje nabavki u godišnjem programu poslovanja

12:45 – 13:30
Stanimirka Mijailović, Irena Bulatović
Ministarstvo privrede, Sektor za kontrolu nad radom javnih i javnih komunalnih preduzeća

Ostale aktuelnosti u oblasti javnih preduzeća
– Korporativno upravljanje kao deo strateškog opredeljenja u cilju jedinstvenog upravljanja
– Strateški i zakonodavni okvir za unapređenje korporativnog upravljanja u javnim preduzećima
– Novine koje donosi Strategija državnog vlasništva i upravljanja privrednim subjektima koji su vlasništvu Republike Srbije za period od 2021. do 2027. godine

13:30 – 14:30
Pitanja i odgovori

14:30 – 15:00 Završetak seminara i podela sertifikata

*Organizator zadržava pravo izmene predavača i rasporeda

Prijatelji savetovanja

Winterhalter 1
Acme 1
Vinarija 1
Tate 1

Elektronska prijava

    Sva polja su obavezna.

    Pogledajte još naših savetovanja i seminara