012 JN avgust 2024 KORISNICI JAVNIH SREDSTAVA
- JAVNE NABAVKE I KONTROLA
- AKTUELNOSTI
Saznajte više IEP SAVETOVANJE I VEBINAR 20-23. avgust 2024.
Hotel "Tonanti", Vrnjačka Banja
013 OBR avgust 2024 PRIPREME ZA POČETAK
ŠKOLSKE 2024/2025. GODINE
Saznajte više IEP AKREDITOVANO SAVETOVANJE I VEBINAR 20-23. avgust 2024.
Hotel "Tonanti", Vrnjačka Banja
014 4 regionalna oktobar 2024 JAVNE NABAVKE
- PRIMENA U PRAKSI
Saznajte više IEP ČETVRTA REGIONALNA KONFERENCIJA 1-4. oktobar 2024.
Hotel "Mediteran", Bečići, Crna Gora
019 Nabavke Pretplata 2023 2 JAVNE NABAVKE
- Primena u praksi
Pretplata na specijalizovani časopis za 2025. godinu Saznajte više JNPUP korice 2023
018 Informator Pretplata 2023 2 PROSVETNI
INFORMATOR
Pretplata na specijalizovani časopis za 2025. godinu Saznajte više PI korice 2023
006 Sekretar knjiga 2024 SEKRETAR USTANOVE Saznajte više Izdanje posvećeno sekretarima

u ustanovama obrazovanja i vaspitanja
Prava, obaveze i odgovornost
020 DKR i HR knjiga ZOSOV
Zakon o osnovama sistema
obrazovanja i vaspitanja
Saznajte više Brošura posvećena zaposlenima

u ustanovama obrazovanja i vaspitanja
007 Zakon o osnovnom 2024 Zakon o osnovnom
obrazovanju i vaspitanju
Saznajte više Brošura posvećena zaposlenima

u ustanovama obrazovanja i vaspitanja
010 Obrazovanje maj 2024 Zakon o srednjem
obrazovanju i vaspitanju
Saznajte više Brošura posvećena zaposlenima

u ustanovama obrazovanja i vaspitanja
011 Praktikum 2024 Praktikum za polaganje ispita
za licencu za vaspitače,
psihologe i pedagoge u
domu učenika
Saznajte više Brošura posvećena
vaspitačima i stručnim saradnicima
u ustanovama učeničkog standarda
021 MM aktuelnosti 1 AKTUELNE INFORMACIJE
I ROKOVI OBAVEZA KORISNIKA
BUDŽETSKIH SREDSTAVA
U JULU 2024. GODINE
Prezumi bilten Mesečni bilten za pretplatnike na naše časopise
023 Znanjem protiv droge 2022 1 ZNANJEM PROTIV
ZLOUPOTREBE DROGA
Saznajte više AKREDITOVANI PROGRAM STRUČNOG USAVRŠAVANJA

Sve naše skupove možete pogledati ovde

Institut za ekonomiju i pravo
KONSULTANTSKE USLUGE

Institut za ekonomiju i pravo pruža konsultantske usluge u oblasti javnih nabavki.

Saznajte više
Institut za ekonomiju i pravo
STRUČNI SKUPOVI

Institut za ekonomiju i pravo organizuje seminare, savetovanja, obuke i druge oblike stručnih skupova.

Saznajte više
Institut za ekonomiju i pravo
IZDAVAŠTVO

Izdavačka delatnost u oblasti stručne literature Instituta za ekonomiju i pravo traje duže od dve decenije.

Saznajte više

Institut za ekonomiju i pravo – Snaga je u podršci iep beograd

Institut za ekonomiju i pravo je nastao iz potrebe za naučno-stručnom podrškom u javnom sektoru. Još prilikom osnivanja, odlučili smo se na delatan pristup sa jakim fokusom na praktičnu primenu teorijske podloge. Kao primarne oblike rada odabrali smo pružanje konsultantskih usluga u oblastima javnih nabavki i javnih finansija, te organizaciju naučno-stručnih skupova i izdavačku delatnost. Sa više desetina uspešno realizovanih konsultantskih ugovora, preko stotinu organizovanih stručnih skupova i obuka, kao i velikim brojem objavljenih stručnih naslova u više izdanja, postali smo ime na koje se u ovim branšama mora ozbiljno računati. iep beograd iep beograd iep beograd

Institut za ekonomiju i pravo
Prava podrška u pravom trenutku

014 4 regionalna baner 2024 2

Aktuelni skupovi

Aktuelna izdanja

Rekli su o namaInstitut za ekonomiju i pravo