Slider-home-1 INSTITUT ZA EKONOMIJU I PRAVO O nama PRAVA PODRŠKA U PRAVOM TRENUTKU pripreme za početak školske 2020/2021 godine Sekretar ustanove
– prava, obaveze i odgovornost
Saznajte više Webinar

8. decembar 2020
Prevencija nasilja u skolama Vaspitni rad u ustanovama
obrazovanja i vaspitanja
s posebnim osvrtom na zaštitu
od nasilja i Društveno-korisni
odnosno humanitarni rad
Saznajte više Webinar

9. decembar 2020
javna preduzeca Novi termin
zbog velikog interesovanja
Finansijsko upravljanje i kontrola
Saznajte više Webinar

23. decembar 2020.
Institut za ekonomiju i pravo Obuka za službenika
za javne nabavke
Više informacija uskoro Prijava je u toku.
Narkomanija: bolest zavisnosti Narkomanija: bolest zavisnosti
Mesto i uloga prevencije
Saznajte više Prijava je u toku

Webinar
mape uma Snaga dečijeg uma Saznajte više Prijava je u toku

Webinar
sekretar Sekretar ustanove
Prava, obaveze i odgovornost
Saznajte više Brošura posvećena zaposlenima

u ustanovama obrazovanja i vaspitanja
disciplinski postupak Disciplinski postupak
u ustanovama obrazovanja
i vaspitanja
Saznajte više Brošura posvećena zaposlenima

u ustanovama obrazovanja i vaspitanja

Sve naše skupove možete pogledati ovde

Institut za ekonomiju i pravo
KONSULTANTSKE USLUGE

Institut za ekonomiju i pravo pruža konsultantske usluge u oblasti javnih nabavki.

Saznajte više
Institut za ekonomiju i pravo
STRUČNI SKUPOVI

Institut za ekonomiju i pravo organizuje seminare, savetovanja, obuke i druge oblike stručnih skupova.

Saznajte više
Institut za ekonomiju i pravo
IZDAVAŠTVO

Izdavačka delatnost u oblasti stručne literature Instituta za ekonomiju i pravo traje duže od dve decenije.

Saznajte više

Institut za ekonomiju i pravo – Snaga je u podršci

Institut za ekonomiju i pravo je nastao iz potrebe za naučno-stručnom podrškom u javnom sektoru. Još prilikom osnivanja, odlučili smo se na delatan pristup sa jakim fokusom na praktičnu primenu teorijske podloge. Kao primarne oblike rada odabrali smo pružanje konsultantskih usluga u oblastima javnih nabavki i javnih finansija, te organizaciju naučno-stručnih skupova i izdavačku delatnost. Sa više desetina uspešno realizovanih konsultantskih ugovora, preko stotinu organizovanih stručnih skupova i obuka, kao i velikim brojem objavljenih stručnih naslova u više izdanja, postali smo ime na koje se u ovim branšama mora ozbiljno računati.

Institut za ekonomiju i pravo
Prava podrška u pravom trenutku

Aktuelni skupovi

Aktuelna izdanja

Rekli su o namaInstitut za ekonomiju i pravo