003 DRI u JLS slider Praksa Državne revizorske institucije
u radu jedinica lokalne samouprave
Saznajte više 9. februar 2023.

Centar za edukaciju Instituta za ekonomiju i pravo,

Grčića Milenka 39, Beograd
IEP besplatni seminar i vebinar
007 Mira Minic februar 2023 Priprema godišnjeg finansijskog izveštaja
– završnog računa za 2022. godinu
Saznajte više 24. februar 2023.

Centar za edukaciju Instituta za ekonomiju i pravo,

Grčića Milenka 39, Beograd
IEP besplatni seminar i vebinar
004 OBR Fontana mart 2023 Ustanove obrazovanja
i vaspitanja u Srbiji – aktuelnosti
Saznajte više 5-8. mart 2023.
Hotel “Fontana”, Vrnjačka Banja
IEP seminar
005 JN Fontana mart 2023 Javne finansije
– kontrola i javne nabavke
Saznajte više 5-8. mart 2023.
Hotel “Fontana”, Vrnjačka Banja
IEP seminar
004 JN CG slider ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA
- izmjene i dopune
Saznajte više 15-18. mart 2023.
Hotel „Palas“, Petrovac, Crna Gora
IEP SEMINAR I VEBINAR
002 2 regionalna konferencija slider JAVNE NABAVKE - PRIMENA U PRAKSI
- Iskustva iz regiona
Više informacija uskoro 19-22. april 2023.

Hotel “Zlatibor Mountain Resort & Spa”, Zlatibor
II REGIONALNA KONFERENCIJA
019 Nabavke Pretplata 2023 2 JAVNE NABAVKE
- Primena u praksi
Pretplata na specijalizovani časopis za 2023. godinu Saznajte više JNPUP korice 2023
018 Informator Pretplata 2023 2 PROSVETNI
INFORMATOR
Pretplata na specijalizovani časopis za 2023. godinu Saznajte više PI korice 2023
007 Zosov 2022 SISTEM OBRAZOVANJA
I VASPITANJA
Saznajte više Izdanje posvećeno zaposlenima

u ustanovama obrazovanja i vaspitanja
002 Stalno strucno usavrsavanje 2022 Stalno stručno usavršavanje
nastavnika, vaspitača i
stručnih saradnika
Saznajte više Brošura posvećena zaposlenima

u ustanovama obrazovanja i vaspitanja
040 Praktikum Praktikum za polaganje ispita
za licencu za vaspitače
i stručne saradnike
u domovima učenika
Saznajte više Brošura posvećena
vaspitačima i stručnim saradnicima
u ustanovama učeničkog standarda
045 PDV prirucnik Porez na dodatu vrednost
-nova pravila
Saznajte više Priručnik posvećen obveznicima PDV-a
disciplinski postupak Disciplinski postupak
u ustanovama obrazovanja
i vaspitanja
Saznajte više Brošura posvećena zaposlenima

u ustanovama obrazovanja i vaspitanja
023 Znanjem protiv droge 2022 1 Znanjem protiv zloupotrebe droga Saznajte više Kataloški broj ZUOV: 62

Broj bodova: 8

Trajanje: 1 dan
Akreditovani seminar

Sve naše skupove možete pogledati ovde

Institut za ekonomiju i pravo
KONSULTANTSKE USLUGE

Institut za ekonomiju i pravo pruža konsultantske usluge u oblasti javnih nabavki.

Saznajte više
Institut za ekonomiju i pravo
STRUČNI SKUPOVI

Institut za ekonomiju i pravo organizuje seminare, savetovanja, obuke i druge oblike stručnih skupova.

Saznajte više
Institut za ekonomiju i pravo
IZDAVAŠTVO

Izdavačka delatnost u oblasti stručne literature Instituta za ekonomiju i pravo traje duže od dve decenije.

Saznajte više

Institut za ekonomiju i pravo – Snaga je u podršci iep beograd

Institut za ekonomiju i pravo je nastao iz potrebe za naučno-stručnom podrškom u javnom sektoru. Još prilikom osnivanja, odlučili smo se na delatan pristup sa jakim fokusom na praktičnu primenu teorijske podloge. Kao primarne oblike rada odabrali smo pružanje konsultantskih usluga u oblastima javnih nabavki i javnih finansija, te organizaciju naučno-stručnih skupova i izdavačku delatnost. Sa više desetina uspešno realizovanih konsultantskih ugovora, preko stotinu organizovanih stručnih skupova i obuka, kao i velikim brojem objavljenih stručnih naslova u više izdanja, postali smo ime na koje se u ovim branšama mora ozbiljno računati. iep beograd iep beograd iep beograd

Institut za ekonomiju i pravo
Prava podrška u pravom trenutku

Aktuelni skupovi

2 regionalna konferencija 002

Aktuelna izdanja

Rekli su o namaInstitut za ekonomiju i pravo