036 30 godina 036 30 godina 1 Institut za ekonomiju i pravo Obuka za službenika
za javne nabavke
Saznajte više Beograd

21-22. oktobar 2021.
041 Predskolske i osnovne oktobar 2021 2 Predškolsko i osnovno
obrazovanje
Saznajte više Akreditovano savetovanje

USOB “Radojka Lakić”, Avala

4-5. novembar 2021.
040 Praktikum Praktikum za polaganje ispita
za licencu za vaspitače
i stručne saradnike
u domovima učenika
Saznajte više Brošura posvećena
vaspitačima i stručnim saradnicima
u ustanovama učeničkog standarda
Narkomanija: bolest zavisnosti Narkomanija: bolest zavisnosti
Mesto i uloga prevencije
Saznajte više Prijava je u toku

Vebinar
mape uma Snaga dečijeg uma Saznajte više Prijava je u toku

Vebinar
sekretar Sekretar ustanove
Prava, obaveze i odgovornost
Saznajte više Brošura posvećena zaposlenima

u ustanovama obrazovanja i vaspitanja
disciplinski postupak Disciplinski postupak
u ustanovama obrazovanja
i vaspitanja
Saznajte više Brošura posvećena zaposlenima

u ustanovama obrazovanja i vaspitanja
020 DKR i HR knjiga Društveno-korisni odnosno
humanitarni rad u ustanovama
obrazovanja i vaspitanja
Saznajte više Brošura posvećena zaposlenima

u ustanovama obrazovanja i vaspitanja
021 Upravljanje otpadom knjiga Upravljanje otpadom
u ustanovama obrazovanja
Saznajte više Brošura posvećena zaposlenima

u ustanovama obrazovanja i vaspitanja
022 Standardi kvaliteta knjiga Standardi kvaliteta rada ustanove
Vrednovanje kvaliteta rada ustanove
Saznajte više Brošura posvećena zaposlenima

u ustanovama obrazovanja i vaspitanja
023 Licenca knjiga Licenca za direktore
Stalno stručno usavršavanje
Saznajte više Brošura posvećena zaposlenima

u ustanovama obrazovanja i vaspitanja

Sve naše skupove možete pogledati ovde

Institut za ekonomiju i pravo
KONSULTANTSKE USLUGE

Institut za ekonomiju i pravo pruža konsultantske usluge u oblasti javnih nabavki.

Saznajte više
Institut za ekonomiju i pravo
STRUČNI SKUPOVI

Institut za ekonomiju i pravo organizuje seminare, savetovanja, obuke i druge oblike stručnih skupova.

Saznajte više
Institut za ekonomiju i pravo
IZDAVAŠTVO

Izdavačka delatnost u oblasti stručne literature Instituta za ekonomiju i pravo traje duže od dve decenije.

Saznajte više

Institut za ekonomiju i pravo – Snaga je u podršci iep beograd

Institut za ekonomiju i pravo je nastao iz potrebe za naučno-stručnom podrškom u javnom sektoru. Još prilikom osnivanja, odlučili smo se na delatan pristup sa jakim fokusom na praktičnu primenu teorijske podloge. Kao primarne oblike rada odabrali smo pružanje konsultantskih usluga u oblastima javnih nabavki i javnih finansija, te organizaciju naučno-stručnih skupova i izdavačku delatnost. Sa više desetina uspešno realizovanih konsultantskih ugovora, preko stotinu organizovanih stručnih skupova i obuka, kao i velikim brojem objavljenih stručnih naslova u više izdanja, postali smo ime na koje se u ovim branšama mora ozbiljno računati. iep beograd iep beograd iep beograd

Institut za ekonomiju i pravo
Prava podrška u pravom trenutku

Aktuelni skupovi

Aktuelna izdanja

Rekli su o namaInstitut za ekonomiju i pravo