Pripreme za početak školske 2021/2022. godine
Akreditovano savetovanje
Hotel “Vrnjačke terme”,
Vrnjačka Banja
17-20. avgust 2021

Poštovani, Institut za ekonomiju i pravo želi da Vas pozove na tradicionalno savetovanje posvećeno pripremama za početak nove školske godine. U ustanovama obrazovanja i vaspitanja, početak školske godine sa sobom uvek nosi obilje izazova i brojna pitanja. Ove godine možemo očekivati više izazova jer je pandemija umnogome promenila tok drugog dela prethodne i celu tekuću školsku godinu. Pripreme za početak školske 2021/2022. godine

Svi se nadamo da će se do septembra stvoriti uslovi da se obrazovno-vaspitni rad vrati u normalu, ali će čak i tada ustanove biti suočene sa posledicama pandemije. Posledice će, neminovno, postaviti više izazova kako u vaspitnom radu, tako i u oblastima normative i rukovođenja ustanovama. Cilj našeg savetovanja je da se pripremimo za ove izazove i spremni dočekamo početak nove školske godine. Pripreme za početak školske 2021/2022. godine

Savetovanje je namenjeno direktorima, sekretarima i stručnim saradnicima, kao i šefovima računovodstva u ustanovama obrazovanja i vaspitanja.

Tematski fokus prvog dela savetovanja posvećen je aktuelnostima i novinama u radu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, potom aktuelnostima u radu ustanova predškolskog, osnovnog i visokog obrazovanja kao i pitanjima finansiranja i investicija u ustanove obrazovanja i vaspitanja.

Slede pripreme za redovni nadzor ustanova, kao i pripremljenost ustanova za početak nove školske godine. Neizostavno, jedna tema će biti posvećena Stručnom uputstvu za formiranje odeljenja i stručno-pedagoškom nadzoru kao i novinama u podzakonskim aktima. Pripreme za početak školske 2021/2022. godine

Posebno bismo istakli okrugle stolove na kojima će učesnici imati prilike da se konsultuju i postave pitanja našim predavačima.

Drugi deo savetovanja je fokusiran na praktičnu primenu Zakona o javnim nabavkama kroz radionicu koja je posvećena radu na Portalu javnih nabavki, ali i iskustva iz prakse tokom prvih godinu dana primene novog Zakona o javnim nabavkama. Takođe ćemo predstaviti i praksu Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki u prvih godinu dana primene novog Zakona. I ovaj segment će biti praćen će učesnici imati prilike da se konsultuju i postave pitanja našim predavačima. Pripreme za početak školske 2021/2022. godine

Treći deo savetovanja posvećen je utvrđenim nepravilnostima Državne revizorske institucije u pitanjima javnih nabavki, obračuna plata kao i upravljanja obavezama i imovinom nakon čega sledi okrugli sto na kome će učesnici imati prilike da se konsultuju i postave pitanja. Pripreme za početak školske 2021/2022. godine

Agenda

Utorak, 17. avgust 2021.

od 10:00 Dolazak učesnika, prijava u hotel
12:00 – 14:00 Registracija učesnika, podela materijala
13:00 – 14:00 Ručak

14:00 – 14:15
Dejan Milovanović
Posebni savetnik i šef kabineta prvog potpredsednika Vlade Republike Srbije i ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Početak rada, pozdravna reč

14:15 – 15:00
dr Milan Pašić
Pomoćnik ministra za predškolsko i osnovno obrazovanje i vaspitanje

U susretu novoj radnoj i školskoj 2021/2022. godini – pripreme u ustanovama predškolskog i osnovnog obrazovanja i vaspitanja 

15:00 – 15:45
dr Zoran Kostić
Posebni savetnik u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Sistemske aktivnosti na osiguranju kvaliteta rada ustanova

15:45 – 16:15 Kafe pauza, osveženje

16:15 – 17:15
Dejan Milovanović dr Milan Pašić dr Zoran Kostić
Okrugli sto – konsultacije i pitanja za učesnike (individualni/grupni razgovori sa predavačima po temama)

19:00 – 21:00 Večera

Sreda, 18. avgust 2021.

07:00 – 09:00 Doručak
09:00 Početak rada

09:00 – 09:45
Srđan Brajović
Pomoćnik ministra za finansije

Finansije u ustanovama obrazovanja i vaspitanja – aktuelnosti 

09:45 – 10:30
Jasmina Jovanović
Pomoćnik ministra za inspekcijske poslove

Vesna Zagorac
Načelnik odeljenja za inspekcijske poslove

Priprema za redovni nadzor ustanova obrazovanja i vaspitanja 

10:30 – 11: 15
Jasmina Jovanović
Pomoćnik ministra za inspekcijske poslove

Vesna Zagorac
Načelnik odeljenja za inspekcijske poslove

Priprema za redovni nadzor ustanova obrazovanja i vaspitanja

11:15 – 11:45 Kafe pauza, osveženje

11:45 – 12:30
Emilija Vuković
Načelnik odeljenja za investicije – Sektor za učenički i studentski standard i investicije
Investicije u ustanovama obrazovanja i vaspitanja u školskoj 2021/2022 godini
Planiranje i realizacija kapitalni projekata objekata obrazovanja

12:30 – 13:15
Bogoljub Lazarević
Ministarstvo prosvete nauke i tehnološkog razvoja

Stručno uputstvo za formiranje odeljenja i stručno-pedagoški nadzor u ustanovama u školskoj 2021/2022. godini
Novine u podzakonskim aktima

13:15 – 14:00
Dejan Maoduš
Panon data doo Novi Sad

Zakon o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti – primena, obaveze i kazne odredbe 

14:00 – 14:15 Pauza

14:15 – 15:00
Srđan Brajović, Jasmina Jovanović, Emilija Vuković, Vesna Zagorac, Bogoljub Lazarević, Dejan Maoduš
Okrugli sto
-konsultacije i pitanja za učesnike (individualni/grupni razgovori sa predavačima po temama)

15:00 – 16:00 Ručak

16:00 – 17:00
Inosav Kovačević
Pomoćnik direktora Kancelarije za javne nabavke

Radionica: Rad na Portalu javnih nabavki – primer iz prakse 

18:00 – 19:00 Koktel
19:00 – 21:00 Večera

Četvrtak, 19. avgust 2021.

07:00 – 09:00 Doručak
09:00 Početak rada

09:00 – 09:45
Sandra Damčević
Direktor Kancelarije za javne nabavke

Ivana Đenić
Zamenik direktora Kancelarije za javne nabavke

Inosav Kovačević
Pomoćnik direktora Kancelarije za javne nabavke

Zakon o javnim nabavkama: Godinu dana primene – iskustva iz prakse. 

09:45 – 10:30
Sandra Damčević
Direktor Kancelarije za javne nabavke

Ivana Đenić
Zamenik direktora Kancelarije za javne nabavke

Inosav Kovačević
Pomoćnik direktora Kancelarije za javne nabavke

Zakon o javnim nabavkama: Godinu dana primene – iskustva iz prakse

10:30 – 11:15
Hana Hukić
Predsednik Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki

Republička Komisija za zaštitu prava – godinu dana primene Zakona o javnim nabavkama

11:15 – 12:00
Hana Hukić
Predsednik Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki

Primeri iz novije prakse Komisije

12:00 – 12:30 Kafe pauza, osveženje

12:30 – 14:00
Hana Hukić, Sandra Damčević, Ivana Đenić, Inosav Kovačević
Okrugli sto
-konsultacije i pitanja za učesnike (individualni/grupni razgovori sa predavačima po temama)

14:00 – 16:00 Ručak
20:00 – 00:00 Svečana večera, muzičko veče

Petak, 20. avgust 2021.

07:00-09:00 Doručak

09:00 – 09:45
Dr Duško Pejović
Generalni državni revizor

Utvrđene nepravilnosti u postupcima revizije
– Javne nabavke

09:45 – 10:30
Dr Duško Pejović
Generalni državni revizor

Utvrđene nepravilnosti u postupcima revizije
– Obračun plata

10:30 – 11:15
Dr Duško Pejović
Generalni državni revizor

Utvrđene nepravilnosti u postupcima revizije
– Upravljanje obavezama
– Upravljanje imovinom

11:15 – 11:45 Kafe pauza, osveženje

11:45 – 13:00
Dr Duško Pejović
Generalni državni revizor

Okrugli sto -konsultacije i pitanja za učesnike (individualni/grupni razgovori sa predavačima po temama)

13:00 – 13:30 Dodela sertifikata i završetak savetovanja
Do 15:00 Odlazak učesnika, kasna odjava iz hotela

*Organizator zadržava pravo izmene predavača i rasporeda

Lokacija održavanja

Prijatelji savetovanja

Tate 1
Visan 1
BioDez 1
Acme 1
Vinarija 1

Elektronska prijava

    Sva polja su obavezna.

    Pogledajte još naših savetovanja i seminara