Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama

4. septembar 2015, hotel „Park“, Njegoševa 2, Beograd

Tematski deo savetovanja

  1. 1. PRIKAZ ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA
  2. 2. UPOREDNI PREGLED NOVIH I VAŽEĆIH REŠENJA O JAVNIM NABAVKAMA
  3. PITANJA I ODGOVORI
    Učesnici mogu postaviti pitanja pre savetovanja na e-mail: office@iep.rs ili na faks 011/655-76-30. Odgovori na sva pitanja koja budu postavljena pisanim putem na savetovanju, biće dostavljeni učesnicima u pisanoj formi nakon savetovanja.