Upravljanje otpadom u ustanovama obrazovanjaAndrija Penzeš

upravljanje-otpadom-knjiga-1

Oblast: Obrazovanje i vaspitanje

Format: 100X200

Broj strana: 100

Pismo: Ćirilica

Jezik: Srpski

Povez: Mek

Godina izdanja: 2019.

Iz dela

Upravljanje otpadom postaje sve dominantnija tema u savremenom svetu jer su, kao što ekonomske nauke oduvek uče, resursi ograničeni. Ovaj postulat nikada nije bio tačniji. Upravljanje otpadom u ustanovama obrazovanja vrste otpada

Otpad je nužni proizvod ljudske aktivnosti, a upravljanje otpadom, kao zbir aktivnosti od prikupljanja preko transporta, obrade i uklanjanja, zajedno sa praćenjem i regulacijom, pokazuje se kao dobar pravac odgovora na ove izazove. Pristupi upravljanja otpadom zavise od razvijenosti država, same sredine koja generiše otpad (urbana ili ruralna), vrste otpada (industrijski, biološki…) i tako dalje. Cilj upravljanja otpadom jeste da ublaži, ako ne i da u potpunosti eliminiše negativne efekte. Upravljanje otpadom u ustanovama obrazovanja vrste otpada

Hijerarhija otpada se odnosi na 3R – reduce, reuse and recycle (redukuj, upotrebi ponovo i recikliraj) čime se određuje strategija upravljanja otpadom u cilju njegovog smanjenja. Redukcija za cilj ima umanjenje potrebe za resursima. Reciklaža je praksa nadoknađivanja resursa sakupljanjem i ponovnom upotrebom otpadnog materijala koji se ponovnom obradom može vratiti u upotrebu.

Ponovna upotreba je termin koji se odnosi na materijale koji su organske prirode i koji se mogu povratiti kroz procese kao što je kompostiranje kako bi se sveli na organsku materiju koja posle može biti upotrebljena drugde. Blagodeti ovakvih praksi su brojne, ali bi njihovo navođenje bilo preširoko za ovu priliku. Za sada, dovoljno je reći da odgovoran odnos prema otpadu postaje ne samo pitanje dobre prakse već i nužnost za opstanak kvaliteta života na koji smo navikli. Upravljanje otpadom u ustanovama obrazovanja vrste otpada

Kao i uvek kada se očekuje drugačiji pogled na određeno pitanje, aktivan i progresivan odnos prema tom pitanju ili podizanje svesti o nekom problemu, ustanove obrazovanja i vaspitanja imaju veliku i neprocenjivu ulogu. Uz činjenicu da i same ustanove generišu količine otpada koje nisu zanemarljive, njihova primarna uloga je ipak drugačija. Uspostavljanje procedura upravljanja otpadom u ustanovama obrazovanja i vaspitanja trebalo bi da stvori ekološki održive navike kod mlađe populacije čime bi kao odrasli racionalnije odnosili prema ovom pitanju. Može se pretpostaviti da bi deca u nekoj meri delovala i na svoje roditelje i stariju populaciju da počnu da inkorporiraju dobre navike stečene u školi i kod kuće. Upravljanje otpadom u ustanovama obrazovanja vrste otpada

Otpad je nužni proizvod ljudske aktivnosti, a upravljanje otpadom, kao zbir aktivnosti od prikupljanja preko transporta, obrade i uklanjanja, zajedno sa praćenjem i regulacijom, pokazuje se kao dobar pravac odgovora na ove izazove. Pristupi upravljanja otpadom zavise od razvijenosti država, same sredine koja generiše otpad (urbana ili ruralna), vrste otpada (industrijski, biološki…) i tako dalje. Cilj upravljanja otpadom jeste da ublaži, ako ne i da u potpunosti eliminiše negativne efekte.

O delu

Upravljanje otpadom se pokazuje kao sve veći izazov u savremeno doba. Otpad je nužni proizvod lјudske aktivnosti, a upravlјanje otpadom, kao zbir aktivnosti od prikuplјanja preko transporta, obrade i uklanjanja, zajedno sa praćenjem i regulacijom, pokazuje se kao dobar pravac odgovora na ove izazove. Cilј upravlјanja otpadom jeste da ublaži, ako ne i da u potpunosti eliminiše negativne efekte.

U brošuri je, na malom prostoru, sadržano sve što treba da znate o upravljanju otpadom ustanovama obrazovanja i vaspitanja. Upravljanje otpadom u ustanovama obrazovanja vrste otpada

Autor brošure je Andrija Penzeš, dugogodišnji konsultant u oblastima upravljanja otpadom, zaštite životne sredine i ekologije. Upravljanje otpadom u ustanovama obrazovanja vrste otpada

Ovo izdanje ima za cilj da bude pouzdani podsetnik na Vašem stolu koji sadrži sve potrebne informacije u datoj oblasti. Upravljanje otpadom u ustanovama obrazovanja vrste otpada

Elektronska narudžbenica

    Pogledajte još naših izdanja