Novi Zakon o javnim nabavkama

ZJN-2020-knjiga-1

Oblast: Javne nabavke

Format: B5

Broj strana: 240

Pismo: Ćirilica

Jezik: Srpski

Povez: Mek

Godina izdanja: 2020.

Iz dela

Novi Zakon o javnim nabavkama ima za primarni cilj usklađivanje sa odredbama novih direktiva EU. Direktive imaju za cilј povećanje transparentnosti i fleksibilnosti postupaka javne nabavke, smanjenje administrativnog tereta korišćenjem elektronskih sredstava i načinom dokazivanja kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta (Izjava o ispunjenosti kriterijuma na standardnom obrascu umesto potvrde koje izdaju nadležni organi). Novi Zakon o javnim nabavkama

Primena novog Zakona o javnim nabavkama, imaće za posledicu značajno smanjenje i pojednostavlјivanje postupaka u oblasti javne nabavke, smanjenje administrativnog opterećenja i na strani naručioca i na strani ponuđača, a naročito smanjenjem troškova učešća u postupcima javne nabavke malim i srednjim preduzećima, koji možda ne raspolažu sa odgovarajućim administrativnim i stručnim kapacitetima. Novi Zakon o javnim nabavkama

Odredbe novih direktiva imaju za cilј:
– povećanje transparentnosti i fleksibilnosti postupaka javne nabavke,
– smanjenje administrativnog tereta korišćenjem elektronskih sredstava
– smanjenje administrativnog tereta načinom dokazivanja kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta.

Primer je Izjava o ispunjenosti kriterijuma koja se podnosi na standardnom obrascu umesto potvrde koje izdaju nadležni organi. Novi Zakon o javnim nabavkama

Primena novog Zakona o javnim nabavkama, imaće za posledicu značajno smanjenje i pojednostavlјivanje postupaka, smanjenje administrativnog opterećenja i na strani naručioca i na strani ponuđača, a naročito smanjenjem troškova učešća u postupcima javne nabavke malim i srednjim preduzećima, koji možda ne raspolažu sa odgovarajućim administrativnim i stručnim kapacitetima. Novi Zakon o javnim nabavkama

Kako biste bili u toku sa aktuelnostima u oblasti javnih nabavki, možete se pretplatiti i na naš časopis “Javne nabavke – Primena u praksi

Novi Zakon o javnim nabavkama

Zakon o javnim nabavkama predstavlja opšti normativni okvir kojim je uređen sistem javnih nabavki u Republici Srbiji. Navedenim zakonom se uređuju postupci zaklјučenja ugovora o javnoj nabavci i okvirnih sporazuma, radi nabavke dobara, radova ili usluga. Nadalje, reguliše se i pravna zaštita u vezi sa tim postupcima, kao i način rada i oblik organizovanja Komisije za zaštitu prava ponuđača.

Elektronska narudžbenica

    Pogledajte još naših izdanja