Aktuelnosti u ustanovama obrazovanja i vaspitanja i završni račun za 2013 godinu

10. – 13. decembar 2015. godine u hotelu „Divčibare“, Divčibare

Tematski deo savetovanja

 1. 1. Priprema godišnjeg finansijskog izveštaja – završnog računa za 2015. godinu
 2. 2. Odgovornost direktora i propusti pri vođenju disciplinskih postupaka u ustanovi
 3. 3. Pravilnici u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja
  – Pravilnici o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanove koja obavlja delatnost osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja
  – Pravilnik o bližim uslovima i načinu ostvarivanja socijalne zaštite dece u predškolskoj ustanovi
  – Pravilnik o stručnom usavršavanju vaspitača, nastavnika i stručnih saradnika
  – Pravilnik o ocenjivanju učenika u srednjoj školi
  – Pravilnik o bližim uslovima u pogledu programa, kadra, prostora, opreme i nastavnih sredstava za sticanje statusa javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih
 4. 4. Zakon o inspekcijskom nadzoru
  – Vrste, oblici i postupak inspekcijskog nadzora,
  – Ovlašćenja i obaveze u inspekcijskom nadzoru
 5. 5. Zakon o budžetskom sistemu
  – Priprema i dostavljanje predloga finansijskih planova
  – Davanje saglasnosti na finansijske planove
  – Upravljanje preuzetim obavezama
  – Povraćaj sredstava u budžet
  – Sadržaj završnog računa
 6. 6. Najčešće greške i nepravilnosti u radu budžetskih korisnika – obrazovanje
 7. 7. Pitanja i odgovori