Praksa budžetske inspekcije

26.10.2017.
Centar za edukaciju Instituta za ekonomiju i pravo,
Grčića Milenka 39, Beograd

Tematski deo seminara:

Institut za ekonomiju i pravo organizuje 26.10.2017, u Beogradu seminar namenjen svim korisnicima javnih sredstava Republike Srbije

AGENDA:

FOKUS našeg seminara je da kroz predavanje, dijalog, pitanja i odgovore sa direktorom Budžetske inspekcije Grada Beograda, gospođom Nadom Pavlović Smolović, dođemo do odgovora na mnoga pitanja koja muče korisnike budžetskih sredstava, a tiču se tema:

I NAJČEŠĆE NEPRAVILNOSTI U RADU KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA UTVRĐENE OD STRANE BUDŽETSKE INSPEKCIJE

II PRIMERI DOBRE PRAKSE

III PITANJA I ODGOVORI

CILJ seminara je da primenom usvojenih znanja i prezentovane prakse, spremni dočekate Budžetsku inspekciju, ostvarite dobru komunikaciju i budete produktivni i efikasni u svom radu.

Lokacija održavanja: