O uslovima i načinu ostvarivanja ishrane dece u predškolskoj ustanovi

18. oktobar 2018.
Centar za edukaciju Instituta za ekonomiju i pravo, Grčića Milenka 39, Beograd

Tematski deo savetovanja:

Četvrtak, 18. oktobar 2018.
I Uslovi i način ostvarivanja ishrane dece u predškolskim ustanovama
1. Planiranje ishrane dece uzima u obzir:
– Uzrast dece
– Broj dece
– Dužinu boravka u ustanovi
–  Energetske i nutritivne potrebe dece
2. Stručno-metodološko uputstvo za realizaciju ishrane dece u predškolskoj ustanovi

II Inspekcijski nadzor u predškolskim ustanovama 
III Pitanja i odgovori
IV Dodela sertifikata o učešću na seminaru

Lokacija održavanja: