Novine u primeni Zakona o javnim nabavkama u Republici Srbiji u 2015. godini

7 – 9. februar 2014, hotel ‘’Zdravljak’’ , Sokobanja

Tematski deo savetovanja

 1. 1. PLAN NABAVKI ZA 2015.
  – Planiranje i uputstva za planiranje
  – Izrada plana za 2015. godinu
  – Problemi istovrsnosti i opšti rečnik nabavki
  – Usklađivanje finansijskog plana i plana nabavki
 2. 2. PRIPREME ZA IZRADU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O IZVRŠENJU PLANA NABAVKI
 3. 3. UNOŠENJE GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O IZVRŠENJU PLANA NABAVKI U APLIKATIVNI SOFTVER
 4. 4. RESTRIKTIVNI POSTUPAK JAVNE NABAVKE
 5. 5. PITANJA I ODGOVORI
 6. 6. REPUBLIČKA KOMISIJA ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI
  – Postupak zaštite prava
  – Načelni pravni stavovi i praksa
 7. 7. NAJČEŠĆI POSTUPCI JAVNIH NABAVKI – PROBLEMI SPROVOĐENJA U PRAKSI
  – Nabavka električne energije
  – Nabavka osiguranja
  – Nabavka fiksne i mobilne telefonije
  – Nabavka obezbeđenja
  – Nabavka ekskurzije i nastave u prirodi
 8. 8. POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
  – Prednosti i nedostaci u primeni
 9. 9. PITANJA I ODGOVORI