Mere štednje i aktuelnosti u ustanovama obrazovanja i vaspitanja

5. - 8. jun 2014, hotel ‘’Panorama’’, Zlatar

Tematski deo savetovanja

 1. 1. Utvrđivanje sredstava budžetskih korisnika za budžetsku godinu
  i kontrola zakonitog i namenskog trošenja u ustanovama obrazovanja
 2. 2. Definisanje zanimanja u odnosu na zvanja stečena u srednjim
  školama i na fakultetima
 3. 3. Školski menadžmenat u uslovima upravljanja merama štednje
 4. 4. Uticaj medija na korišćenje suplemenata u ishrani kod dece
  koja se bave sportom
 5. 5. Praćenje i efekti programa stručnog usavršavanja u predškolskom,
  osnovnom i srednjoškolskom obrazovanju i vaspitanju
 6. 6. Aktuelnosti u obrazovanju
  – Preporuke koordinacione radne grupe za unapređenje normativnog
  i institucionalnog okvira u prosveti
  – Usklađivanje opštih akata ustanova sa novim zakonskim propisima
 7. 7. Inicijalno obrazovanje nastavnika, uticaj na postignuća učenika i
  Pravilnik o stalnom stručnom usavršavanju i napredovanju nastavnika,
  vaspitača i stručnih saradnika
 8. 8. Primena novih finansijskih propisa u javnom sektoru