Javne nabavke u zdravstvenim ustanovama

20. april 2018.
Centar za edukaciju Instituta za ekonomiju i pravo, Beograd

Tematski deo savetovanja:

Cilj seminara je da kroz odluke i praksu Komisije za zaštitu prava uz interaktivan rad sa predavačima nađemo najbolja zakonska rešenja u svakodnevnoj primeni Zakona o javnim nabavkama. Javne nabavke u zdravstvenim ustanovama same po sebi nose veliki broj specifičnosti i zato zahtevaju poseban prilaz sa posebnim fokusom na probleme u zdravstvenim ustanovama. Praktičan prilaz problemima uz predlog konkretnih rešenja glavni je cilj ovog seminara. Seminar je zamišljen kao interaktvan, tako da očekujemo da uzmete učešća u temama, postavite svako pitanje i rešite sve nedoumice u vezi sa temom skupa.

Pitanja možete postaviti pre početka seminara na e-mail: milos.knezevic@iep.rs. Odgovori na sva pitanja postavljena pisanim putem pre i u toku seminara biće dostavljeni učesnicima u roku od 10 dana od završetka seminara.

Seminar je namenjen:
Rukovodiocima i zaposlenima u zdravstvenim ustanovama

9:30 – 10:00 – Prijava učesnika, podela materijala
10:00 – Početak seminara
10:00 – 10:30 – Uvodna reč

10:30 -12:00
Hana Hukić i Branislav Cvetković
Praksa Republičke komisije u postupcima javnih nabavki – Zdravstvene ustanove

12:00 – 12:30 Pauza (kafe pauza, osveženje)

12:30 – 14:00
Hana Hukić i Branislav Cvetković
Odluke Komisije u postupcima javnih nabavki
– Medicinske opreme
– Servisiranja i održavanja medicinske opreme
– Nabavke sanitetskog potrošnog i laboratorijskog materijala
– I druge aktuelne odluke iz oblasti zdravstva

14:00-15:30
Pitanja i odgovori
Diskusije sa predavačima na teme koje učesnici predlože
Predlozi rešenja koja su održiva u praksi

Predavači:

Hana Hukić
Predsednik Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
Predsednik Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki. Dragoceno iskustvo stečeno radom u Republičkoj komisiji upotpunjeno je radom na mestu člana radne grupe za izradu novog Zakona o javnim nabavkama. Autor je brojnih stručnih tekstova u našem časopisu “Javne nabavke – primena u praksi”. Kao neko ko do detalja vlada predmetnom materijom, ima kapacitet da za svaku situaciju ponudi rešenje održivo u praksi.

Branislav Cvetković
Član Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki.
Dugogodišnjim radom u Republičkoj komisiji stekao je izuzetno iskustvo u primeni svih aspekata Zakona o javnim nabavkama, u najrazličitjim situacijama i oblastima. Autor je brojnih stručnih tekstova u našem časopisu “Javne nabavke – primena u praksi”. Raznorodnost predmeta sa kojima se susreće kao član komisije mu daje širinu i kapacitet da pronađe održivo rešenje za svaku situaciju.

Materijal za savetovanje:

  • Prezentacije predavača
  • Reklamni materijal
  • Sertifikat o učešću

Prijavljivanje i naknada:

Kotizacija za učesnike: 11.990 ,00 (PDV uključen)

U cenu je uračunato: učešće na seminaru, kafe pauza, prezentacije predavača i materijal za rad.

Lokacija održavanja: