Aktuelnosti u radu ustanova obrazovanja i vaspitanja

14-15.12.2017.
Centar za edukaciju Instituta za ekonomiju i pravo, Beograd

Tematski deo savetovanja:

FOKUS našeg rada baziraće se na temama koje će vam dati odgovore na pitanja
kako da:
– se pripremite za izradu završnog računa
– spremni dočekate prosvetnu inspekciju
– spremni dočekate budžetsku inspekciju

Četvrtak 14. decembar 2017.

I Priprema godišnjeg finansijskog izveštaja – završnog računa za 2017. godinu
– Poslovi koji prethode izradi godišnjeg finansijskog plana
– Povraćaj neutrošenih sredstava budžetskih korisnika
– Svođenje knjiženja na gotovinsku osnovu

II Priprema godišnjeg finansijskog izveštaja – završnog računa za 2017. godinu
– Knjigovodstveno evidentiranje neizvršenih aproprijacija na dan 31.12.2017.
– Uspostavljanje ravnoteže konta klase 300000 sa kontima klase 000000, 100000, 200000 sa posebnim osvrtom na nefinansijsku imovinu u stalnim sredstvima i zalihama
– Obračun knjiženja ispravke vrednosti osnovnih sredstava- amortizacije
– Popis stanja imovine i obaveza na dan 31.12.2017.godine,analiza strukture
– Analiza Pravilnika o popisu

III Pitanja i odgovori

Petak 15. decembar 2017.

IV Najčešće greške u pripremi izrade završnog računa utvrđene od strane budžetske inspekcije

V Najčešće nepravilnosti u radu ustanova obrazovanja i vaspitanja utvrđene od strane budžetske inspekcije

VI Usklađivanja organizacije i načina rada obrazovno vaspitnih ustanova sa novim zakonima u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja

VII Pitanja i odgovori

CILJ NAŠEG SAVETOVANJA je da se što bolje pripremite za izradu završnog računa za 2017. godinu, upoznate s novinama u radu kroz prezentaciju predavača i razmenu iskustava s kolegama, postanete produktivni i efikasni u svom radu.

Lokacija održavanja: