zakon o javnim nabavkama

Novi Zakon o javnim nabavkama

6-9. februar 2020.
Studentsko odmaralište „Ratko Mitrović“ 3*, Zlatibor,

Tematski deo savetovanja:

Četvrtak, 6. februar 2020.

od 13:00 Dolazak učesnika, prijava u hotel
18:00 – 21:00 Registracija učesnika, podela materijala
19:00 – 21:00 Večera

 

Petak, 7. februar 2020.

07:00 – 10:00 Doručak
08:00 – 10:00 Registracija učesnika, podela materijala
10:00 Početak rada
Miloš Knežević, Institut za ekonomiju i pravo
Uvodna reč

 

10:00 – 11:30
Sandra Damčević, Direktor Uprave za Javne nabavke
Ivana Đenić, Zamenik direktora Uprave za Javne nabavke
Novi Zakon o javnim nabavkama
– Predmet i pojmovi
– Izuzeci od primene Zakona
– Pragovi do kojih se zakon ne primenjuje
– Podela nabavke u partije

 

11:30 – 12:00 Kafe pauza, osveženje

 

12:00 – 13:30
Sandra Damčević, Direktor Uprave za Javne nabavke
Ivana Đenić, Zamenik direktora Uprave za Javne nabavke
Novi Zakon o javnim nabavkama
– Komunikacija u postupku javne nabavke
– Sprečavanje korupcije i sukob interesa
– Postupci javne nabavke
– Tehnike i instrumenti u postupcima javnih nabavki

 

13:30 – 15:00
Sandra Damčević, Direktor Uprave za Javne nabavke
Ivana Đenić, Zamenik direktora Uprave za Javne nabavke
Novi Zakon o javnim nabavkama
– Posebni režimi nabavke
– Centralizovane javne nabavke
– Konkursna dokumentacija
– Tehničke specifikacije

 

15:00 – 16:00 Ručak
16:00 – 18:00 Slobodno vreme
18:00 – 20:00 Večera
20:00 Zabavno veče

 

Subota, 8. februar 2020.

07:00-10:00 Doručak
10:00 Početak rada

 

10:00 – 11:30
Sandra Damčević, Direktor Uprave za Javne nabavke
Ivana Đenić, Zamenik direktora Uprave za Javne nabavke
Novi Zakon o javnim nabavkama
– Oglasi o javnoj nabavci
– Kriterijumi za kvalitativni izbor privrednog subjekta
– Izjava o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta
– Korišćenje kapaciteta drugih subjekata

 

11:30 – 12:00 Kafe pauza, osveženje

 

12:00 – 13:30
Sandra Damčević, Direktor Uprave za Javne nabavke
Ivana Đenić, Zamenik direktora Uprave za Javne nabavke
Novi Zakon o javnim nabavkama
– Kriterijumi za dodelu ugovora
– Izmena ugovora o javnoj nabavci
– Portal javnih nabavki
– Pravna zaštita

 

13:30 – 14:30
Sandra Damčević, Direktor Uprave za Javne nabavke
Ivana Đenić, Zamenik direktora Uprave za Javne nabavke
Pitanja i odgovori

 

14:30 – 15:00 Dodela sertifikata, završetak savetovanja
15:00 – 17:00 Ručak
17:00 – 20:00 Slobodno vreme
18:00 – 20:00 Večera
20:00 Muzičko veče

 

Nedelja, 9. februar 2020.

07:00-10:00 Doručak
Do 12:00 Odjava učesnika iz hotela

*Organizator zadržava pravo izmene predavača i rasporeda

Materijal za savetovanje:

Prijavljivanje i naknada:

U cenu kotizacije ulaze troškovi organizacije, materijala, kafa i osveženje.
Cena kotizacije je 15.990,00 RSD po učesniku (PDV uračunat).
Cena kotizacije za pretplatnike na časopise “Javne nabavke – primena u praksi” i “Prosvetni informator”: BESPLATNO*
Cena kotizacije za pretplatnike koji su iskoristili gratis/e: 10.990,00 RSD*

Učešće se prijavljuje na priloženoj prijavi, mejlom na office@iep.rs.
Detaljnije informacije o skupu možete dobiti telefonom na 011 655 76 31, 011 655 76 32, 011 655 76 33, 063 8019 552.

*Jedna pretplata, jedan učesnik.

Smeštaj:

Učesnici rezervišu smeštaj u Studentskom odmaralištu “Ratko Mitrović” na Zlatiboru preko agencije Visa travel telefonom na 011/26-22-789, 065 /26-22-789 ili mejlom na visatravel@mts.rs.

Lokacija održavanja: