Slider-home-1 INSTITUT ZA EKONOMIJU I PRAVO O nama PRAVA PODRŠKA U PRAVOM TRENUTKU prevencija nasilja Prevencija nasilja
i društveno-korisni rad
u uslovima pandemije
Saznajte više 24. septembar 2020.

Webinar
Institut za ekonomiju i pravo Budžetska kontrola
korisnika javnih sredstava
Saznajte više 25. septembar 2020.

Webinar
Institut za ekonomiju i pravo Zdravlje na radu
Primena dezinfekcionih sredstava
Prednost – rizici
Saznajte više 30. septembar 2020.
Online savetovanje
Institut za ekonomiju i pravo Obuka za službenika
za javne nabavke
Više informacija uskoro Prijava je u toku.
Institut za ekonomiju i pravo Korak po korak
Obuka za rad na novom
portalu javnih nabavki
Saznajte više 2. oktobar 2020.

Webinar
Institut za ekonomiju i pravo Vaspitni rad u domovima
učenika srednjih škola
Republike Srbije
Saznajte više 8-11. oktobar 2020.

Hotel "Jezero", Borsko jezero
Institut za ekonomiju i pravo Kontrola
Državne revizorske institucije
Saznajte više 16. oktobar 2020.

Webinar
Narkomanija: bolest zavisnosti Narkomanija: bolest zavisnosti
Mesto i uloga prevencije
Saznajte više Prijava je u toku

Webinar
mape uma Snaga dečijeg uma Saznajte više Prijava je u toku

Webinar

Sve naše skupove možete pogledati ovde

Institut za ekonomiju i pravo
KONSULTANTSKE USLUGE

Institut za ekonomiju i pravo pruža konsultantske usluge u oblasti javnih nabavki.

Saznajte više
Institut za ekonomiju i pravo
STRUČNI SKUPOVI

Institut za ekonomiju i pravo organizuje seminare, savetovanja, obuke i druge oblike stručnih skupova.

Saznajte više
Institut za ekonomiju i pravo
IZDAVAŠTVO

Izdavačka delatnost u oblasti stručne literature Instituta za ekonomiju i pravo traje duže od dve decenije.

Saznajte više

Institut za ekonomiju i pravo – Snaga je u podršci

Institut za ekonomiju i pravo je nastao iz potrebe za naučno-stručnom podrškom u javnom sektoru. Još prilikom osnivanja, odlučili smo se na delatan pristup sa jakim fokusom na praktičnu primenu teorijske podloge. Kao primarne oblike rada odabrali smo pružanje konsultantskih usluga u oblastima javnih nabavki i javnih finansija, te organizaciju naučno-stručnih skupova i izdavačku delatnost. Sa više desetina uspešno realizovanih konsultantskih ugovora, preko stotinu organizovanih stručnih skupova i obuka, kao i velikim brojem objavljenih stručnih naslova u više izdanja, postali smo ime na koje se u ovim branšama mora ozbiljno računati.

Institut za ekonomiju i pravo
Prava podrška u pravom trenutku

Aktuelni skupovi

Aktuelna izdanja

Rekli su o namaInstitut za ekonomiju i pravo