Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja

Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ZOSOV

Oblast: Obrazovanje i vaspitanje

Format: 100X200

Broj strana: 278

Pismo: Ćirilica

Jezik: Srpski

Povez: Mek

Godina izdanja: 2024.

Iz dela: Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ZOSOV

Razlozi za donošenje ovog zakona sadržani su u cilјu unapređivanja douniverzitetskog obrazovanja i vaspitanja, posebno jačanja vaspitne funkcije obrazovno-vaspitnih ustanova, kao i preciziranja i usklađivanja pojedinih odredaba Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 88/17, 27/18 – dr. zakon, 10/19, 6/20 i 129/21), u dalјem tekstu: Zakon.

Prema Strategiji razvoja obrazovanja i vaspitanja u Republici Srbiji do 2030. godine („Službeni glasnik PC”, broj 63/21), opšti cilј jeste povećani kvalitet nastave i učenja, pravednost i dostupnost douniverzitetskog obrazovanja i vaspitanja i ojačana vaspitna funkcija obrazovno-vaspitnih ustanova.

Izmene i dopune Zakona treba da dovedu do efikasnijih rešenja kroz odgovarajuće podzakonske akte i akte ustanova, kada je u pitanju smanjivanje procenta nasilјa, odnosno efikasnije postupanje u slučajevima nasilјa u ustanovama obrazovanja i vaspitanja, što je bio predmet rada i posebne radne grupe koja je formirana krajem novembra 2022. godine, sa zadatkom da predloži odgovarajuće izmene u propisima iz oblasti obrazovanja i vaspitanja.

Kao rezultat rada radne grupe, izmenjene su i precizirane odredbe Zakona koje se odnose na: ocenjivanje vladanja učenika; odgovornost učenika i roditelјa; pojačan vaspitni rad prema učeniku koji vrši povredu pravila ponašanja u školi, kao i u slučaju sumnje da je počinio težu povredu obaveze učenika i povredu zabrane (sačinjava se plan pojačanog vaspitnog rada, vodi se pedagoška evidencija, sačinjava izveštaj i dr, predviđeno je da se u okviru pojačanog vaspitnog rada sa učenicima realizuje i društvenokorisni, odnosno humanitarni rad, a kao novo rešenje predviđeno je i odlaganje izdavanje ispisnice učeniku srednje škole do okončanja vaspitnodisciplinskog postupka); utvrđena je obaveza prijavlјivanja nasilјa i pojačana je uloga centra za socijalni rad u određenim situacijama prilikom nastavlјanja školovanja učenika u drugoj školi, kao i nakon isklјučenja iz škole.

Brošuru je priredio Bogoljub Lazarević, koga ne treba posebno predstavljati nikome iz sistema obrazovanja i vaspitanja. Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ZOSOV 

Ovo izdanje ima za cilj da bude pouzdani podsetnik na Vašem stolu koji sadrži sve potrebne informacije u datoj oblasti.

Uz ZOSOV kao krovni zakon, možete naručiti i Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju kao i Zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju.

Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ZOSOV 

Elektronska narudžbenica

    Pogledajte još naših izdanja