Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju

Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju

Oblast: Obrazovanje i vaspitanje

Format: 100X200

Broj strana: 104

Pismo: Ćirilica

Jezik: Srpski

Povez: Mek

Godina izdanja: 2024.

Iz dela: Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju izvršeno je terminološko usklađivanje sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i dopuna Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju odredbama koje se odnose na institute koji su propisani Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

Osnovni tekst Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik PC”, br. 55/13, 101/17, 27/18 – dr. zakon, 10/19, 129/21 i 129/21 – dr. zakon) donet 2013. godine, zatim menjan i dopunjavan 2017, 2019. i 2021. godine.  a osnovni tekst Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja donet je 2017. godine, a menjan i dopunjavan 2020. i 2021. godine, te se ukazala potreba za upodoblјavanjem tekstova oba zakona.

Usklađivanje je izvršeno i zbog toga izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i paralelno sa tim odgovarajuće izmene i dopune Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, kao posebnog zakona kojim se uređuje oblast osnovnog obrazovanja i vaspitanja, na osnovu i u skladu sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju

Ovim izmenama obuhvaćene su odredbe koje se odnose na školski program, organizaciju obrazovno-vaspitnog rada, nastavu, raspored i trajanje časa, opšti uspeh učenika i ocenjivanje vladanja učenika. Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju

Izmene i dopune Zakona, najpre treba da dovedu i do efikasnijih rešenja koja se odnose na smanjivanje, odnosno prestanak nasilјa u ustanovama obrazovanja i vaspitanja, te su u vezi sa tim, između ostalog, precizirane odredbe koje se odnose na vladanje učenika i ocenu iz vladanja.

U vezi sa iznetim, takođe su izmenjene i odredbe koje se odnose na brojčanu ocenu iz vladanja. Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju

Sve navedene probleme, situacije i usklađivanja ne bi bilo moguće rešiti bez donošenja izmena i dopuna Zakona, imajući u vidu da ovu materiju nije moguće urediti podzakonskim aktom, što je ujedno i razlog koji donošenje zakona čini jedinim načinom za rešavanje problema.

Brošuru je priredio Bogoljub Lazarević, koga ne treba posebno predstavljati nikome iz sistema obrazovanja i vaspitanja. 

Ovo izdanje ima za cilj da bude pouzdani podsetnik na Vašem stolu koji sadrži sve potrebne informacije u datoj oblasti.

Uz Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, možete naručiti i Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja kao i Zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju.

Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju

Elektronska narudžbenica

    Pogledajte još naših izdanja