O načinu i sadržaju izveštavanja o izvršenim rashodima za plate kod direktnih i indirektnih korisnika budžeta Republike Srbije u 2018. godini

27. juli 2018.
Centar za edukaciju Instituta za ekonomiju i pravo, Beograd

Tematski deo savetovanja:

Cilj seminara je upoznavanje sa novim Pravilnikom i svim detaljima u vezi sa njegovom primenom kroz interaktivan rad sa našim predavačem i aktivno učešće učesnika kroz pitanja i diskusije.

Pitanja možete postaviti pre početka seminara na e-mail: milos.knezevic@iep.rs.
Odgovori na sva pitanja postavljena pisanim putem pre i u toku seminara biće dostavljeni učesnicima u roku od 10 dana od završetka seminara.

Početak seminara: 10:00h

I O načinu i sadržaju izveštavanja o izvršenim rashodima za plate kod direktnih i indirektnih korisnika budžeta Republike Srbije u 2018. godini
– izvršenih sredstava za plate na mesečnom nivou
– projekcija plata
– jubilarne nagrade i otpremnine
– dodaci; prekovremeni rad, rad na dane državnog i verskog praznika i dr.
– kod zaposlenih na koje se Zakon o državnim službenicima i nameštenicima ne odnosi

II Pitanja i odgovori

Lokacija održavanja: