narkomanija

Narkomanija - bolest zavisnosti
Mesto i uloga prevencije

Prijava je u toku
Centar za edukaciju Instituta za ekonomiju i pravo

Tematski deo savetovanja:

Do 10:00 Dolazak učesnika, prijava i evidencija

10:00 – 10:15
Pero Knežević
Uvodna reč

 

10:15 – 11:00
Bratislav Timotijević, dr Maja Paunović
Narkomanija – bolest zavisnosti
– Određivanje pojmova
– Upoznavanje sa rasprostranjenim tradicionalnim i novonastalim vrstama narkotika

 

11:00 – 11:45
Bratislav Timotijević, dr Maja Paunović
Narkomanija – bolest zavisnosti
– Upoznavanje sa okolnostima i trajanjem izloženosti da bi zavisnost nastala, razvoj zavisnosti kao i utvrđivanje okvirnog stepena zavisnosti u odnosu na različite vrste narkotika
– Upoznavanje sa vidlјivim simptomima zloupotrebe različitih opojnih sredstava

 

11:45 – 12:15: Kafe pauza

 

12:15 – 13:30
Bratislav Timotijević, dr Maja Paunović
Narkomanija – bolest zavisnosti
– Pregled zakonodavnog okvira u vezi sa pravima zaposlenog u prosveti i pravima učenika-deteta
– Sagledavanje mogućnosti u okviru prevencije, rane detekcije, sprečavanja i rešavanja kriznih situacija u skladu sa zakonskom regulativom13:30 – 14:00
Pitanja i odgovori
Diskusija, sumiranje i usvajanje zaklјučaka sa skupa

Pratite nas i na društvenim mrežama:

 

 

Facebook

 

 

 

Instagram

 

Pogledajte i druge skupove koje organizujemo

Materijal za savetovanje:

  • Prezentacije predavača,
  • Reklamni materijal
  • Sertifikat o učešću

Prijavljivanje i naknada:

Kotizacija za učesnike: 13.990,00 (PDV uključen)
Kotizacija za pretplatnike na časopise koji koriste gratis*: BESPLATNO
U cenu je uračunato: učešće na savetovanju, materijal za savetovanje i kafe pauza.
*Jedna pretplata, jedan učesnik

Lokacija održavanja: