Bojana BadnjarevićKonsultant za javne nabavke

bojana-nas-tim-1
Zaduženja i odgovornosti
  • Direktor sektora javnih nabavki
  • Specijalista za javne nabavke – konsultant
  • Diplomirani pravnik
  • Službenik za javne nabavke

Bojana Badnjarević je karijeru počela kao pripravnik, odnosno stručni saradnik nakon položenog pravosudnog ispita u Okružnom javnom tužilaštvu u Beogradu. U tom kapacitetu je bila zadužena za izradu neophodnih akata u postupku pred sudom kao i za zastupanje pred sudom.

Nakon toga prelazi u “Praxis”, Norveški savet za izbeglice gde njeni zadaci obuhvataju pružanje pravne pomoći raseljeničkoj populaciji,  izbeglim licima, povratnicima po sporazumu o readmisiji i pripadnicima manjina, kao i pružanje pravne pomoći žrtvama nasilja u porodici u izbegličkoj i raseljeničkoj populaciji.

Godine 2007. prelazi u Agenciju za privatizaciju. Do 2011. godine je rukovodilac projekta za javne nabavke gde sprovodi postupke javnih nabavki, član je Komisije za javne nabavke i kao takva učestvuje u svim postucima javnih nabavki i Zahtevima za zaštitu prava.

Od 2011. prelazi na mesto Rukovodioca odeljenja za javne nabavke u Agenciji za privatizaciju gde je njena uloga, pored ostalog, nadzor nad sprovođenjem postupaka javnih nabavki, sprovodi složenije postupke i daje tumačenja Zakona o javnim nabavkama.

Deo našeg tima postaje 2016. godine kao konsultant za javne nabavke.

contact details

Grčića Milenka 39 11000 Beograd

Social Profiles

Potrebana Vam je renomirana konsultantska kuća na koju se možete osloniti?