Zbornik radova: Vaspitni rad u domovima učenika srednjih škola Republike SrbijeZbornik radova

Zbornik-knjiga-1

Oblast: Obrazovanje i vaspitanje

Pismo: Ćirilica

Jezik: Srpski

Povez: Mek

Godina izdanja: 2002 – 

Kontaktirajte nas za informacije
o ceni i dostupnosti

Iz dela

Iz uvodne reči dr Lidije Kozarčanin u jednom od Zbornika:

Institut za ekonomiju i pravo je u proteklom periodu, u velikoj meri doprineo ovom obogaćivanju i napredovanju u praksi vaspitnog rada u domovima učenika srednjih škola u Srbiji. Više stotina vaspitača u domovima učenika pored učešća i rada na svom ličnom usavršavanju na stručnim skupovima, ima i slobodan pristup Zbornicima radova koji su bili prezentovani na tim susretima. Činjenica je i da se u popisu literature koja je korišćena u radovima sve češće pojavljuju i brojevi našeg Zbornika „Vaspitni rad u domovima učenika srednjih škola Republike Srbije“ (prvi je izašao 2002. godine). To je i potvrda kvaliteta radova u njima kao i uloženog truda na uređenju Zbornika.

Kontni plan sačinjavaju klase, kategorije, grupe, sintetička konta, analitička konta i subanalitička konta. Budžetski korisnici su obavezni da poslovne promene u budžetskom računovodstvu vode po propisanim šestocifrenim subnanalitičkim kontima, sadržanim u Kontnom planu, koji čini sastavni deo Pravilnika.

O delu

Zbornik radova Vaspitni rad u domovima učenika srednjih škola Republike Srbije zamišljen je kao izdanje koje prati istoimene skupove vaspitača koje Institut za ekonomiju i pravo održava još od 2002. godine.

Urednički koncept Zbornika zamišljen je tako da on bude svedok vremena i prakse u vaspitnom radu kroz izlaganja i tekstove vaspitača zaposlenih u domovima učenika srednjih škola. Prvi dan konferencije je opredeljen za plenarna izlaganja saradnika Instituta na teme koje smo u datom trenutku identifikovali kao važne, dok je drugi dan posvećen samim vaspitačima. Na ovaj način je i njima pružena prilika da ukažu na izazove sa kojima se suočavaju kroz vaspitni rad, ali i da predlože rešenja i primere dobre prakse svojim kolegama.

Mada predloženi tekstovi podležu uredničkim i redaktorskim izmenama, veoma retko se dešavalo da tekstovi budu odbijeni. To je dokaz da vaspitači i te kako imaju kapacitete da svojim uvidom doprinesu unapređenju vaspitnog rada. Tokom svih ovih godina se dešavalo da neke od tema sa ovih skupova postanu sastavni deo normativnog uređenja ove oblasti.

Svesni da je vaspitni rad u domovima učenika specifičan, nastavljamo da mu pružamo dužno poštovanje kroz konferencije i Zbornik.

Elektronska narudžbenica

    Pogledajte još naših izdanja