Zakon o raduUvod: Ranka Vujović

ZOR-knjiga-1

Oblast: Zakoni i propisi

Broj strana: 123

Pismo: Ćirilica

Jezik: Srpski

Povez: Mek

Godina izdanja: 2014.

800,00 RSD
PDV uračunat

Iz dela

Potreba unapređenja radnopravnih instituta, potpunija zaštita prava zaposlenih, kao i usklađivanje radnog zakonodavstva sa međunarodnim standardima, a pre svega sa konvencijama donetim pod okriljem Međunarodne organizacije rada i sa propisima Evropske unije, uslovili su izmene i dopune Zakona o radu ‒ sistemskog zakona kojim se uređuju prava, obaveze i odgovornosti iz rada i po osnovu rada, a koji se u Republici Srbiji, uz manje izmene, primenjuje bezmalo jednu deceniju.

Rešenjima koja sadrži izmenjeni i dopunjeni Zakon o radu reformisani su pojedini instituti radnog prava koji nisu dali očekivane efekte, niti obezbedili zaštitu prava zaposlenih, već su imali za posledicu ili neprimenjivanje ili zloupotrebu u praksi. Ukidaju se nepotrebne i pojednostavljuju komplikovane procedure i administriranja koja ne doprinose obezbeđivanju i zaštiti prava zaposlenih, a pred-stavljaju znatan trošak za poslodavce (kao npr. neki postupci vezani za zaključivanje aneksa ugovora o radu, za dostavljanje obaveštenja zaposlenima o izvršenom prijavljivanju na obavezno socijalno osiguranje, postupci vezani za registraciju pojedinih ugovora o radu i slično). Fleksibilnijim regulisanjem odnosa između poslodavaca i zaposlenih, u skladu sa međunarodnim standardima, obezbeđuje se zadovoljavanje potreba i zaposlenih i poslodavaca, uz osiguranje zaštite zaposlenih kao „slabije strane” u tom ugovornom odnosu.

Dosadašnja primena ovog zakona pokazala je i da su neke odredbe bile nedovoljno jasno i nedovoljno precizno formulisane, što je, često, dovodilo do različitog tumačenja i različite primene, i kod poslodavaca i u sudskoj praksi. Rad na izmenama i dopunama ovog zakona bio je prilika i da se te odredbe preciziraju, kako bi se otklonila pravna nesigurnost i ujednačila praksa.

Pored toga, izmene i dopune navedenog sistemskog zakona trebalo bi da budu i podrška sprovođenju novih mera fiskalne politike Republike Srbije, čiji je cilj poboljšanje poslovne klime, unapređenje domaćih i stranih investicija u privredu, smanjenje „rada na crno” i povećanje zaposlenosti.

Zakon predviđa i da ugovor o radu na određeno vreme može trajati duže od 24 meseca, i to u tri slučaja: 1) ako je to potrebno zbog zamene privremeno odsutnog zaposlenog, do njegovog povratka; 2) za rad na projektu čije je vreme unapred određeno, najduže do završetka projekta i 3) sa stranim državljaninom, na osnovu dozvole za rad u skladu sa zakonom, najduže do isteka roka na koji je izdata dozvola.

O delu

Zakon o radu je obavezno štivo na stolu svakog pravnika, naročito ako u njegove dužnosti spadaju i radni odnosima. Novi Zakon o radu donosi niz novina, ali i dalju razradu postojećih instituta. Kako bi prelazak na novi propis bio olakšan, knjiga sadrži uvod Ranke Vujović u kome je dat pregled najznačajnijih izmena sa objašnjenjima.

Elektronska narudžbenica

    Pogledajte još naših izdanja