Internati – svetsko iskustvo brižne zajedniceJakov i Aleksej Kišjuhas

Kisjuhasi-knjiga-1

Oblast: Obrazovanje i vaspitanje

Format: B5

Broj strana: 254

Pismo: Ćirilica

Jezik: Srpski

Povez: Mek

Godina izdanja: 2014.

Iz dela

U tzv. zapadnim zemljama internati imaju dugu tradiciju. Školski sistem u tim zemljama je vrlo raznolik i razuđen te se ista širina spektra obrazovnih ustanova odnosi i na internate. Država se najčešće javlja samo kao onaj opšti okvir unutar koga funkcioniše sva različitost koncepcija obrazovanja i infrastrukture. U najvećem broju slučajeva reč je o privatnim školama onog stupnja koji je najbliži našem današnjem određenju srednjeg obrazovanja. Značajan je broj onih škola koje se ne legitimišu kao srednje škole već kao škole koje pripremaju za univerzitet. Budući da je reč o privatnim školama, treba imati u vidu da su sve one zasnovane dominantno na logici tržišta, da se svaka takva škola mora na tržištu velikih ponuda izboriti za svoje mesto. Sve prestižne škole imaju internate i tu činjenicu ističu kao svoju prednost. Internat im omogućava da budu otvorene prema celini populacije bez obzira na mesto stalnog boravka učenika. Preko internata škola postaje dostupna svakome. Nije škola već je internat taj segment kojim se otvara tržište. Internat, dakle, nikome nije organizaciona teškoća, nije ustanova koja zbrinjava socijalne slučajeve, nije zasnovana na samilosti i sentimentalnom razumevanju tuđih životnih teškoća. Naprotiv, internat je značajna prednost koju škole ističu paralelno sa kvalifikacijama i akreditacijom za izdavanje međunarodno priznatih diploma ili visokim rejtingom svojih obrazovnih programa. Na tržištu vlada izrazita konkurencija škola odnosno njihovih obrazovnih programa, što se dovoljno vidi već iz činjenice da smo još početkom 2002. godine na internetu imali preko tri hiljade sajtova sa potpunim podacima i prezentacijom školskog obrazovnog programa date škole i ogroman broj podataka o samom internatu. Unutar velike razuđenosti obrazovnih programa u svakoj zemlji, vrlo je prisutan rejting date škole sa internatom. Rejting, dakle stepen prestižnosti ili uspešnosti u odnosu na druge škole i internate po utvrđenim parametrima, zasnovan je na mnoštvu faktora, ali je pet faktora stalno prisutno u njihovim prezentacijama, i to:
1. tradicija škole i savremena tehnologija;
2. uspešnost učenika pri upisu na univerzitete ili prestižna radna mesta zaposlenja;
3. međunarodno priznate diplome i upravne strukture u kojima su zaposleni;
4. internat i organizacija rada;
5. cena usluga.

Sve prestižne škole imaju internate i tu činjenicu ističu kao svoju prednost. Internat im omogućava da budu otvorene prema celini populacije bez obzira na mesto stalnog boravka učenika. Preko internata škola postaje dostupna svakome. Nije škola već je internat taj segment kojim se otvara tržište.

O delu

Rukopis pod naslovom “Internati – svetsko iskustvo brižne zajednice”, autora Jakova i Alekseja Kišjuhasa, nastao je kao rezultat dugogodišnjeg rada u učeničkom standardu u sistemu obrazovanja i vaspitanja u Srbiji. Prilagođen je široj čitalačkoj publici.

U predgovoru, autori nas uvode u prirodu današnjeg učeničkog standarda, počev od terminološkog značenja i njegove razlike i titulara. Takođe, upućuje i na povezanost škole sa ustanovama za smeštaj i ishranu, kao i njihovo sistematsko, intenzivno i konceptualno delovanje na omladinu sa jasno definisanim ciljem.

Autorskim izborom obuhvaćeni su primeri internata: državnih, privatnih, socijalnih, verskih, međunarodnih, organizovanih samo za devojčice ili dečake, mešoviti, kapaciteta od 20 do 400 učenika, sa standardnom i ekskluzivnom opremom i cenom koja prati nivo ponuda. Obrađeno je trideset internata iz sedamnaest zemalja sveta.

Autor daje „ličnu kartu“ prestižnih škola i oblik smeštaja u njima. Pored ovih podataka, opisuje se život u zajednici, ciljevi i filosofija škole sa internatom, procedura prijema, prostor, objekti i oprema, misija škola, internatski život, ljudski resursi, ukupan troškovnik za godinu dana, učenje, ponuđene grupe nastavnih predmeta i druge bitne informacije koje mogu opredeliti učenika i njegove roditelje za određenu školu.

Elektronska narudžbenica

    Pogledajte još naših izdanja