Reportaža radio-televizije Bor o savetovanju
"Kontrola Državne revizorske institucije, budžetska kontrola i prikaz novog Zakona o javnim nabavkama",
održanom na Borskom jezeru od 17. do 20. aprila 2019.
Reportaža RTV Vojvodina o savetovanju
"Predlog novog Zakona o javnim nabavkama i praksa Republičke komisije za zaštitu prava",
održanom na Paliću 23. maja 2018.
Reportaža TV Subotica o savetovanju
"Predlog novog Zakona o javnim nabavkama i praksa Republičke komisije za zaštitu prava",
održanom na Paliću 23. maja 2018.
Reportaža TV YU Eko o savetovanju
"Predlog novog Zakona o javnim nabavkama i praksa Republičke komisije za zaštitu prava",
održanom na Paliću 23. maja 2018.
Savetovanje "Kontrola Državne revizorske institucije
u visokoškolskim ustanovama u Srbiji - značaj i uočene nepravilnosti
koje smo organizovali u saradnji sa Konferencijom Univerziteta Srbije - KONUS u svečanoj sali Univerziteta u Beogradu, 5. jula 2019.
Pročitajte kompletnu vest ovde
Reportaža portala Subotica.com o seminaru
"Predlog novog Zakona o javnim nabavkama i praksa Republičke komisije za zaštitu prava",
održanom na Paliću 23 maja 2018.
Pročitajte kompletnu vest ovde
Reportaža radio televizije Bor o savetovanju
"Pripreme za početak školske 2017-2018. godine",
održanom na Borskom jezeru od 24. do 27. avgusta 2017.
Reportaža televizije YuEco o savetovanju
"Javne nabavke u Republici Srbiji",
održanom na Paliću od 24. do 27. avgusta 2016.
Potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za privredu i turizam Ivan Đoković obratio se učesnicima savetovanja Instituta za ekonomiju i pravo "Javne nabavke u Republici Srbiji" koje je održano na Paliću od 24. - 27. avgusta 2016.
Pročitajte kompletnu izjavu Potpredsednika Pokrajinske vlade i pokrajinskog sekretara
za privredu i turizam Ivana Đokovića ovde
Potpredsednik Ivan Đoković: Stručnim konferencijama unaprediti domen kongresnog turizma

Novi Sad , 25. avgust 2016.

Potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za privredu i turizam, Ivan Đoković, obratio se učesnicima i predavačima Konferencije posvećene javnim nabavkama u Republici Srbiji, koja je ove godine upriličena na Paliću. Organizator je Institut za ekonomiju i pravo iz Beograda, a koncept ovog savetovanja namenjen je naručiocima i ponuđačima, kao pojedinostima Zakona o javnim nabavkama.

Učesnici ove značajne konferencije su i direktor Uprave za javne nabavke, Predrag Jovanović, direktorka budžetske inspekcije Grada Beograda, Nada Pavlović Smolović, Miloš Knežević sa Instituta za ekonomiju i pravo i drugi relevantni činioci u ovoj delatnosti.

Potpredsednik Đoković je istakao da značaj današnjeg savetovanja počiva na jasnom isticanju i definisanju problema u domenu javnih nabavki, te institucionalnom i organizacionom iznalaženju mera za prevazilaženje istih, kao i na činjenici da su ovakvi susreti promocija kongresnog turizma u zemlji.

,,U okviru nadležnosti Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam, značajna je i podrška onih manifestacija koje su u opsegu kongresnog turizma, poput današnje u organizaciji IEP-a, koja okuplja učesnike sa republičkog i pokrajinskog nivoa. Ovo je vid indirektne podrške Sekretarijata, kako bi se unapredio koncept kongresnog turizma u čitavoj AP Vojvodini. Pokrenuće se teme koje se bave problemima u javnim nabavkama, u domenu rekreativnih nastava i školskih izleta, koji opterećuju turizam kako u Republici Srbiji, tako i u Pokrajini. Značajno je ukazati i na naše gledanje na vidove prevazilaženja ovih problema u narednom periodu“, rekao je potpredsednik Đoković.
Govornici sa aspekta struke su učesnicima prestavili prevashodno teme vezane za primenu Zakona o javnim nabavkama, kao i praksu Republičke komisije za zaštitu prava ponuđača u postupcima javnih nabavki, potom i stavove i mišljenja Uprave za javne nabavke. Na konferenciji je bilo reči o Odluci Republičke komisije u postupcima javnih nabavki, poput usluga fizičko – tehničkog obezbeđenja, turističkih agencija, kao i hrane i prehrambenih proizvoda i medicinske opreme.

Reportaža televizije Studio B o savetovanju "Aktuelnosti u
ustanovama obrazovanja i vaspitanja" u studentskom odmaralištu
"Radojka Lakić" na Avali, Beograd
Reportaža o savetovanju "Aktuelnosti u ustanovama
obrazovanja i vaspitanja" u studentskom odmaralištu
"Radojka Lakić" na Avali, Beograd
Reportaža Regionalne televizije Bor o savetovanju
"Javne nabavke u Republici Srbiji" na Borskom jezeru
Reportaža Regionalne televizije Bor o savetovanju
"Javne nabavke u Republici Srbiji" na Borskom jezeru
Reportaža Regionalne televizije Bor u centralnom
Dnevniku o akreditovanoj konferenciji Instituta za ekonomiju i pravo
"Vaspitni rad u domovima učenika Republike Srbije"