dr Nada Trifković
Nove uloge nastavnika u školi koja uči
- Međunarodni standardi i nacionalni okviri -

Nakon dužeg vremena i uspešne promocije u medijima, nudimo Vam knjigu koju smo dugo čekali.
Knjiga je namenjena svim učesnicima vaspitno-obrazovnog procesa, nastavnicima najviše i direktorima i nudi istraživanja, poređenja i nova rešenja za polaganje licence, za rad nastavnika i za predstojeću reformu obrazovnog sistema. Ovo je naš doprinos da se ovoj značajnoj profesiji vrati društveni status i ugled.

Cilj istraživanja i analiza sadržanih u ovoj knjizi bio je sagledati spremnost nastavnika (i učenika) za upravljanje razvojnim promenama u školi i nastavi, utvrditi njihov odnos prema stručnom usavršavanju i potrebama za usavršavanjem, te na toj osnovi projektovati principe (predloge) za modeliranje stručnog usavršavanja nastavnika koji bi bili u funkciji efikasnog upravljanja razvojnim promenama u nastavnom procesu, u školi kao organizaciji koja uči.

Neophodno je hitno podići profesionalni razvoj nastavnika na očekivani, kroz stručno usavršavanje koji bi bilo obaveza svakog nastavnika, a uporedo sa ovim zadatkom, neophodno je podići celokupnu društvenu svest o značaju obrazovanja za budućnost, kako pojedinca tako i društva u celini

1.380,00 RSD
PDV uračunat