Kontni plan za budžetski sistem

Cilj ovog izdanja je da bude na Vašem stolu kao pouzdan podsetnik u kome ćete brzo i lako pronaći sve što Vam je potrebno. Uz uvodne napomene Nade Pavlović Smolović i pregledan raspored klasa, grupa i konta na 482 strane u B5 formatu, ova knjiga će biti Vaš pouzdan saradnik u svakodnevnom radu.

Standardni klasifikacioni okvir i Kontni plan imaju za cilj da obezbede osnovu za organizaciju i evidentiranje svih finansijskih transakcija kod korisnika budžetskih sredstava i korisnika sredstava organizacija obaveznog socijalnog osiguranja. Klasifikacije iz ovog pra­vilnika koriste se u svrhe pripreme budžeta i finansijskih planova, finan­sijskog izveštavanja i vođenja svih evidencija u izvršenju budžeta i finan­sijskih planova kod korisnika sredstava

2.190,00 RSD
PDV uračunat