Nadežda Mitrović Žitko i dr Marko Špiler
Javne nabavke u Republici Srbiji
- Drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje -

Drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje knjige „Javne nabavke u Republici Srbiji“ predstavlja naredni korak u ovom dugogodišnjem izdavačkom poduhvatu.
Usklađivanjem sa izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama, ovaj svojevrsni leksikon održava vezu sa svim izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama, ali i novim EU direktivama o javnim nabavkama.
Knjiga „Javne nabavke u Republici Srbiji“, drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje, predstavlja jedinstvenu literaturu na ovim prostorima, budući da je jedini sveobuhvatan priručnik koji se bavi ovom tematikom.
Uz usklađene modele akata ovo izdanje postaje nezaobilazni deo svakodnevice za svakog profesionalca koji u opisu svog posla ima javne nabavke, kao i za svaku ustanovu koja predstavlja naručioca u smislu Zakona o javnim nabavkama.
Bilo da ste početnik u sistemu javnih nabavki, ili da za sobom već imate iskustva u poslovima javnih nabavki, ova knjiga nudi odgovore na sva vaša pitanja i nedoumice, dok je iskusnijima i vredna podrška u jednom proceduralnom zakonskom aktu gde samo nekoliko nedelja van prakse zahteva proveru svog znanja.

Knjiga je podeljena na tri dela:

I deo: Praktična i teoretska rešenja u primeni Zakona o javnim nabavkama

II deo: Modeli akata u postupcima javnih nabavki i najčešća pitanja u praksi

III deo: Zakon o javnim nabavkama i podzakonska akta

Elementi koji ovu knjigu čini specifičnom jesu detaljno urađeni modeli akata čiji je osnovni cilj lakša primena u praksi i mogućnost da se i početnicima i profesionalcima u primeni Zakona o javnim nabavkama olakša pravilna primena Zakona. Uz modele akata date u knjizi, svaki službenik, odnosno lice zaposleno na poslovima javnih nabavki, u svakom trenutku ima sveobuhvatno štivo, detaljno izrađenu dokumentaciju i pomoć pri svakom problemu u oblasti javnih nabavki, koji su u praksi realni.

Ipak, ključni deo predstavlja detaljno objašnjen i obrazložen svaki element propisan Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, direktivama Evropske unije, zakonodavnim okvirom u vezi sa Zakonom o javnim nabavkama i slično. U uvodnom delu knjige, detaljno su objašnjeni svi uvodni elementi Zakona o javnim nabavkama, definisan je pojam javne nabavke, opisan zakonodavni i institucionalni okvir javnih nabavki u Republici Srbiji, načela javne nabavke, zaštita podataka, dokumentacije.

Preuzmi narudžbenicu za štampu

Preuzmi narudžbenicu za elektronsko popunjavanje

5.990,00 RSD
PDV uračunat