Društveno-korisni odnosno humanitarni rad

Društveno-korisni odnosno humanitarni rad
u ustanovama obrazovanja i vaspitanja

Brošura uz uvodni tekst Biljane Lajović sadrži i:
  • Pravilnik o obavljanju društveno-korisnog, odnosno humanitarnog rada
  • Pravilnik o protokolu postupanja u ustanovi u udgovoru na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje
  • Pravilnik o bližim kriterijumima za prepoznavanje oblika diskriminacije od strane zaposlenog, deteta, učenika ili trećeg lica u ustanovi obrazovanja i vaspitanja
  • Pravilnik o postupanju ustanove u slučaju sumnje ili utvrđenog diskriminatornog ponašanja i vređanja ugleda, časti ili dostojanstva ličnosti

Na ovaj način je u kompaktnom formatu objedinjeno sve što Vam je potrebno za ostvarivanje vaspitne uloge škole, koja sve više dobija na značaju.

Vaspitna uloga škole je posebno važna, složena i zahtevna, naročito poslednjih decenija u vreme izuzetno dinamičnih društvenih promena. Obavljajući delatnost obrazovanja i vaspitanja škola treba da odgovori na brojne izazove. Kroz ukupan rad u školi treba sistematično, kvalitetno i efikasno da se radi na usmeravanju ponašanja učenika u socijalno poželjnom smeru.

U brošuri je, na malom prostoru, sadržano sve što treba da znate o procedurama koje prate vaspitnu ulogu škole. Uz uvodni tekst Biljane Lajović, brošura sadrži i četiri pravilnika koji tretiraju ovu oblast.

Brošuru je priredila Biljana Lajović, specijalista školske psihologije koja spada u vodeće autoritete u ovoj oblasti kod nas.

Ovo izdanje ima za cilj da bude pouzdani podsetnik na Vašem stolu koji sadrži sve potrebne informacije u datoj oblasti.

Vaspitna uloga škole je posebno važna, složena i zahtevna, naročito poslednjih decenija u vreme izuzetno dinamičnih društvenih promena. Obavljajući delatnost obrazovanja i vaspitanja škola treba da odgovori na brojne izazove. Kroz ukupan rad u školi treba sistematično, kvalitetno i efikasno da se radi na usmeravanju ponašanja učenika u socijalno poželjnom smeru.

1.199,00 RSD
PDV uračunat

Pogledajte i druga naša izdanja ovde

Pratite nas na Facebook-u i Instagramu