Pretplata za 2019. godinu

Časopis „Prosvetni informator“ nastao je sa idejom da kroz praćenje aktuelnosti u sistemu obrazovanja i vaspitanja, dakle jednog sistema koji se stalno menja i prilagođava novim okolnostima, omogući svima koji učestvuju u procesu obrazovanja i vaspitanja da te promene i isprate, ali i sa željom da ostavi trag o genezi ovog sistema onima koji će tek postati deo ovog vitalnog sistema.

• Zakonske i podzakonske propise
• Finansiranje obrazovanja
• Budžetsko računovodstvo i knjigovodstvo
• Zakon o javnim nabavkama u oblasti obrazovanja i vaspitanja
(speci cnosti postupaka za nabavke ekskurzija, renoviranja
i adaptacije ustanova, udžbenika, kancelarijskog materijala…)
• Novine u propisima u obrazovanju
• Kolektivne ugovore
• Rad i radne odnose
• Internu i budžetsku kontrolu,
• Vaspitni rad u domovima učenika
• Ishranu učenika i studenata
• Ekskurzije i nastavu u prirodi
• Inspekcijski nadzor
• Standarde kompetencija direktora
• Stručno usavršavanje zaposlenih
• Menadžment u obrazovanju
• I druge aktuelnosti u ustanovama obrazovanja i vaspitanja

Obrazovanje i vaspitanje predstavlja sistem koji ne samo da je složen, već i sistem koji se stalno menja.Uporedo s tim, ustanove koje čine taj sistem neretko se bore sa različitim problemima, pitanja predškolskih ustanova neretko se razlikuju od pitanja u, na primer, visokoškolskim ustanovama. Shvatajući ove posebnosti, Institut za ekonomiju i pravo je oformio tim eksperata koji se ovim sistemom i njegovim pojedinačnim elementima bave na dnevnom nivou.

Pojedinačno izdanje
2.500,00 / PDV uračunat
 • Kupovina pojedinačnog broja nije moguća za sve brojeve. Molimo Vas da kontaktirate naše odeljenje prodaje telefonom na 011/655-76-31, 011/655-76-32, 011/655-76-33, faksom na 011/655-76-30, ili putem e-mail adrese office@iep.rs
Premijum pretplata
69.990,00 / PDV uračunat
 • 4 besplatna savetovanja na temu obrazovanja i vaspitanja
 • Najmanje 4 broja časopisa „Prosvetni informator”
 • Telefonske konsultacije
 • Odgovori na pitanja u pisanoj formi po zahtevu pretplatnika
 • Posebne pogodnosti za ostala savetovanja, seminare i obuke u organizaciji Instituta za ekonomiju i pravo
 • Posebni popusti na naša izdanja
Standard pretplata
29.990,00 / PDV uračunat
 • 1 besplatno savetovanje na temu obrazovanja i vaspitanja
 • Najmanje 4 broja časopisa „Prosvetni informator”
 • Telefonske konsultacije
 • Odgovori na pitanja u pisanoj formi po zahtevu pretplatnika
 • Posebne pogodnosti za ostala savetovanja, seminare i obuke u organizaciji Instituta za ekonomiju i pravo
 • Posebni popusti na naša izdanja