Zakon o radu – Izmene i dopune

30. jul 2014. Hotel „Park“, Beograd

Tematski deo savetovanja

 1. 1. UREĐENJE SISTEMA RADNIH ODNOSA U REPUBLICI SRBIJI
 2. 2. ZAKON O RADU – IZMENE I DOPUNE
  – Zasnivanje radnog odnosa i Ugovor o radu,
  – Radno vreme zaposlenih,
  – Odmori i odsustva,
  – Zaštita zaposlenih,
  – Prestanak radnog odnosa i pravne posledice nezakonitog prestanka radnog odnosa.
 3. 3. ZAKON O RADU – IZMENE I DOPUNE
  – Zarada i minimalna zarada,
  – Naknade zarade i druga primanja,
  – Ugovori van radnog odnosa,
  – Kolektivni ugovori i zaštita predstavnika zaposlenih,
  – Nadzor i uloga inspektora rada
 4. 4. ZAKON O RADU – IZMENE I DOPUNE
  – Usaglašavanje ugovora o radu i akata poslodavca sa izmenama i dopunama Zakona o radu