Zakon o javnim nabavkama u ustanovama obrazovanja i vaspitanja

- nabavka ekskurzije i nastave u prirodi, izrada plana nabavki za 2015. godinu i druge aktuelnosti -

Tematski deo savetovanja

 1. 1. FINANSIJSKI PLAN I PLAN NABAVKI USTANOVA OBRAZOVANJA I VASPITANJA
  • Donošenje Finansijskog plana i Plana nabavki za 2015.
  • Odnos Finansijskog plana i Plana nabavki
 2. 2. KONTROLA I REVIZIJA JAVNIH NABAVKI KOD BUDŽETSKIH KORISNIKA
  • Ovlašćenja Budžetske inspekcije, eksterne i interne revizije
  • Postupak i način vršenja kontrole korišćenjem knjigovodstvenih evidencija u budžetskom računovodstvu
  • Primeri utvrđenih nepravilnosti u postupku vršenja nadzora
 3. 3. PLANIRANJE I IZRADA PLANA NABAVKI ZA 2015. GODINU
  • Problemi u planiranju i instrukcije za planiranje
  • Izrada plana i problem istovrsnosti dobara, usluga i radova
 4. 4. NORMATIVNA UREĐENOST EKSKURZIJA I NASTAVE U PRIRODI U PROPISIMA U OBLASTI OBRAZOVANJA I VASPITANJA
  • Akti koji uređuju ekskurzije i nastavu u prirodi
 5. 5. NABAVKA EKSKURZIJE I NASTAVE U PRIRODI
  • Otvoreni postupak javne nabavke – primer iz prakse
  • Okvirni sporazum– primer iz prakse
 6. 6. Radionica: Izrada plana nabavki za 2015. godinu
  • Radionica se sastoji od primera Finansijskog plana ustanove obrazovanja i vaspitanja kao i primera Plana nabavki. Način izvođenja radionice je sledeći: učesnici treba da usklade finansijki plan i plan nabavki, odrede vrste postupaka i odaberu šifre iz rečnika javnih nabavki. Cilj radionice je da se učesnici pripreme za izradu sopstvenih planova nabavki za 2015. godinu kroz praktičan primer.
 7. 7. PITANJA I ODGOVORI