Zakon o javnim nabavkama

Zakon o javnim nabavkama i kontrola Državne revizorske institucije

20-22. avgust 2020.
Hotel "Jezero", Borsko jezero

Tematski deo savetovanja:

Institut za ekonomiju i pravo organizuje savetovanje posvećeno praktičnoj primeni Zakona o javnim nabavkama i kontroli Državne revizorske institucije.

Savetovanje je namenjeno odgovornim licima u preduzećima i ustanovama koje su korisnici javnih sredstava.

ČETVRTAK, 20. AVGUST 2020.

Do 18:00 Dolatak učesnika, prijava u hotel
18:00 – 20:00 Evidencija učesnika i podela materijala
19:00 – 21:30 Večera

Zakon o javnim nabavkama

PETAK, 21. AVGUST 2020.

07:30 – 09:30 Doručak
10:00 Početak rada

 

10:00 – 11:30
Sandra Damčević, Direktor Kancelarije za javne nabavke
Hana Hukić, Predsednik Republičke komisije za zaštitu prava
Ivana Đenić, Zamenik direktora Kancelarije za javne nabavke
Zakon o javnim nabavkama – Primena u praksi
• Predmet i pojmovi
• Izuzeci od primene Zakona
• Pragovi do kojih se Zakon ne primenjuje
• Podela nabavke u partije
• Komunikacija u postupku javne nabavke
• Sprečavanje korupcije i sukob interesa
• Postupci javne nabavke
• Tehnike i instrumenti u postupcima javnih nabavki
• Posebni režimi nabavke
• Centralizovane javne nabavke
• Konkursna dokumentacija
• Tehničke specifikacije

 

11:30 – 12:00 Kafe pauza, osveženje

Zakon o javnim nabavkama

12:00 – 13:30
Sandra Damčević, Direktor Kancelarije za javne nabavke
Hana Hukić, Predsednik Republičke komisije za zaštitu prava
Ivana Đenić, Zamenik direktora Kancelarije za javne nabavke
Zakon o javnim nabavkama – Primena u praksi
• Usklađivanje sa novim zakonom o javnim nabavkama (Plan javnih nabavki, Interni akt i druga dokumentacija)
• Oglasi o javnoj nabavci
• Kriterijumi za kvalitativni izbor privrednog subjekta
• Izjava o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta
• Korišćenje kapaciteta drugih subjekata
• Kriterijumi za dodelu ugovora
• Izmena ugovora o javnoj nabavci
• Portal javnih nabavki
• Pravna zaštita

 

13:30 – 15:00
Sandra Damčević, Direktor Kancelarije za javne nabavke
Hana Hukić, Predsednik Republičke komisije za zaštitu prava
Ivana Đenić, Zamenik direktora Kancelarije za javne nabavke
Zakon o javnim nabavkama
– Pitanja i odgovori

 

15:00 – 16:30 Ručak
20:00 – 00:00 Svečana večera – muzičko veče

 

SUBOTA, 22. AVGUST 2020.

07:30 – 09:30 Doručak
10:00 Početak rada

 

10:00 – 11:30
Dr Duško Pejović, Predsednik Državne revizorske institucije, generalni vrhovni revizor
Dosadašnja iskustva u izvršenim revizijama

 

11:30 – 12:00 Kafe pauza, osveženje

 

12:00 – 13:30
Dr Duško Pejović, Predsednik Državne revizorske institucije, generalni vrhovni revizor
Dosadašnja iskustva u izvršenim revizijama

 

13:30 – 14:30
Dr Duško Pejović, Predsednik Državne revizorske institucije, generalni vrhovni revizor
Dosadašnja iskustva u izvršenim revizijama
– Pitanja i odgovori

 

14:30 – 15:00 Dodela sertifikata, završna reč
15:00 – 16:30 Ručak
16:30 Odlazak učesnika

*Organizator zadržava pravo izmene predavača i rasporeda

Institut za ekonomiju i pravo će, kao društveno odgovorna kuća, učiniti svaki potreban napor da se ovaj skup održi u uslovima koji ne ugrožavaju zdravlje i bezbednost kako naših učesnika tako i naših najbližih, pre svega iz najugroženijih grupa.

 

U slučaju nepovoljne epidemiološke situacije u vezi sa COVID-19 virusom, odnosno ukoliko ne budu postojali uslovi za bezbedno i zdravo održavanje skupa, Institut za ekonomiju i pravo će savetovanje održati online preko našeg iep@live sistema.

Materijal za savetovanje:

Zakon o javnim nabavkama

Prijavljivanje i naknada:

U cenu kotizacije ulaze troškovi organizacije, materijala, kafa i osveženje.

Cena kotizacije je 15.990,00 RSD po učesniku (PDV uračunat).

Cena kotizacije za pretplatnike koji nisu iskoristili gratis/e na časopise “Javne nabavke – primena u praksi” i “Prosvetni informator”: BESPLATNO
(Jedna pretplata, jedan učesnik)

Cena kotizacije za pretplatnike koji su iskoristili gratis/e: 10.990,00 RSD po učesniku (PDV uračunat).
(Jedna pretplata, jedan učesnik)

Učešće se prijavljuje na priloženoj prijavi, mejlom na office@iep.rs. Detaljnije informacije o skupu možete dobiti telefonom na 011 655 76 31, 011 655 76 32, 011 655 76 33, 063 8019 552 ili mejlom na office@iep.rs.

Smeštaj:

Učesnici rezervišu smeštaj u hotelu “Jezero”, Borsko jezero preko agencije Visa travel telefonom na 011/26-22-789, 065 /26-22-789 ili mejlom na visatravel@mts.rs.

Cena aranžmana uključuje: Dva puna pansiona, svečanu večeru – muzičko veče, neograničeno korišćenje bazena, saune, slane sobe, teretane, skvoš i basket sale kao i besplatan internet.

Lokacija održavanja:

Zakon o javnim nabavkama